Sematia

p.oxyrhyncha.21.xml

TM: 851638HGV: 851638Date: – Place:

1 m1 S-1 Ἀπολλωνίωι ∼ἐπιστάτει∽ἐπιστάτηι
2 Πτολεμαίδος
2-3 Μελισσουρ∤γῶ̣νΜελισσουρ∤γῶν
3 παρὰ Πα̣χήρ̣ιοςΠαχήριος τοῦ
4 [ἐ]ξε̣[ι]ληφότ̣ο̣ςἐξειληφότος τὴν
5 δ̣ι̣άθεσινδιάθεσιν το̣ῦτοῦ
5-6 βασι∤λ̣ι̣κοῦβασι∤λικοῦ
6 ἐλα̣ί̣ο̣υ̣ἐλαίου κ̣αὶκαὶ
7 [τ]ὸτὸ τέλος της
7-8 προ∤ε̣ι̣ρημένηςπρο∤ειρημένης
8 κώμης
9 εἰς τὸ λβ|num:32| ❨(ἔτος)❩ἔτος .
10 S-2 τῆι ⊢ιβ⊣|num:12|ιβ|num:12| τοῦ Μ̣ε̣χ̣ε̣ὶρΜεχεὶρ τοῦ
11 προ̣κ̣ε̣ιμένουπροκειμένου ἔτους
12 Ἁρμᾶις φυλακίτης
13 τῆς κώμης ἐπελθὼν
14 ἐπ̣ὶἐπὶ τὸ βασιλικὸν̣βασιλικὸν
14-15 π̣ρα̣∤[τήριο]ν̣πρα∤τήριον
15 καὶ
15-16 εἰσ̣β̣ι̣α̣σ̣[ά]∤[μένος]εἰσβιασά∤μένος
16 |gap:?| |gap:?_lines|