Sematia

p.soter.16.xml

TM: 13130HGV: 13130Date: 87 – 87Place: Theadelphia (Arsinoites)

1 m1 S-1 [Ταμύ]σθαΤαμύσθα Ἀντιγόνου μετὰ
1-2 κυ∤[ρίο]υκυ∤ρίου
2 τοῦ ἀδελφοῦ μ[ο]υμου Γαίωνος
3 ∼[Σ]ωτηρίχου∽Σωτηρίχῳ γεωργῶι ∼χαίριν∽χαίρειν .
3-4 S-2 ἀπέ∤χω
4 παρὰ σοῦ τὸ ∼ἐκφοριν∽τοῦἐκφόριοντοῦ
4-5 ∼διε∤ληθότος∽διε∤ληλυθότος
5 ∼πέμτου∽πέμπτου ἔτους ❨Αὐτοκράτ(ορος)❩Αὐτοκράτορος
6 Καίσαρος Δομιτιανοῦ Σεβαστοῦ ❨Γερμανικ̣(οῦ)❩Γερμανικοῦ
7 οὗ ∼γειοργεῖς∽γεωργεῖς μου κλήρου περὶ
7-8 Θεαδέλφι∤αν
8 σοῦ ∼ἐχοτα∽ἔχοντος τὰςτὰ{ς} σπέρματα τ̣ο̣ῦ̣τοῦ
9 ἐνεστῶτος ἕκτου ἔτους Δομιτιανοῦ
10 [το]ῦτοῦ κυρίου . S-3 ❨(ἔτους)❩ἔτους ἕκτου Αὐτοκράτορος
11 Καίσαρος Δομιτιανοῦ Σεβαστοῦ
11-12 Γερμανι∤[κοῦ]Γερμανι∤κοῦ
12 [Φαρμοῦ]θιΦαρμοῦθι ἑκκαιδεκάτηι .