Sematia

p.soter.11.xml

TM: 13125HGV: 13125Date: 77 – 77Place: Theadelphia (Arsinoites)

1 m1 S-1 Ἀ̣ν̣τ̣ί̣π̣α̣τ̣ρ̣ο̣ς̣Ἀντίπατρος Ἀχ[ι]λ̣λέ̣ω̣[ς]Ἀχιλλέως
2 ∼Σωτηρίχου∽Σωτηρίχῳ Λύκ̣ο̣υ̣Λύκου
3 χαίρειν .
4 S-2 [ἀπ]έ̣χ̣ω̣ἀπέχω παρὰ σοῦ
5 τὸ ∼ἐκφορον∽τοῦἐκφόριοντοῦ
5-6 ∼ὀγδώ∤ου∽ὀγδό∤ου
6 ἔτ̣ουςἔτους [οὗ]οὗ γ̣ε̣ω̣ρ̣[γεῖς]γεωργεῖς
7 [μο]υμου κ̣λ̣ή̣ρο̣υ̣περὶκλήρουπερὶ
7-8 ∼Θεα∤δελφιας∽Θεα∤δέλφειαν
8 σοῦ
8-9 ἔχον∤τ̣ο̣ς̣ἔχον∤τος
9 τ̣ὰ̣τὰ σ̣[πέρμ]α̣τ̣α̣σπέρματα τῆς
9-10 κα∤τ̣α̣σ̣π̣[ορ]ᾶ̣ς̣κα∤τασπορᾶς
10 τ̣ο̣[ῦ]τοῦ ἐνεστῶτος
11 ἐνάτου ἔτους
12 Αὐτοκράτορος
13 Καίσ[α]ροςΚαίσαρος Οὐεσπασιαν[οῦ]Οὐεσπασιανοῦ
14 Σε̣β̣α̣στο[ῦ]Σεβαστοῦ , μηνὸς
15 Καισαρείου τετράδι
16 καὶ εἰκάδι , κδ|num:24| .