Sematia

p.sorb.3.106.xml

TM: 2605HGV: 2605Date: -223 – -222Place: Muchis ? (Arsinoites, Ägypten)

1 m1 S-1 βασιλεῖ Πτολεμαί[ωι]Πτολεμαίωι [χαί]ρεινχαίρειν Σωσίπολι[ς]Σωσίπολις |gap:15_precision=low| [τῆς]τῆς [ἐπιγ]ο̣νῆςἐπιγονῆς . S-2 ἀδικοῦμαι
2 ὑπὸ Πυθέο̣[υ]Πυθέου Μ̣υρινα[ίου]Μυριναίου [τ]ῆ̣ςτῆς τῶν Μυ̣σ̣ῶ̣ν̣Μυσῶν κ̣[αὶ]καὶ |gap:14_precision=low| [ἱππαρχί]α̣ςἱππαρχίας ❨(ἑβδομηκονταρούρου)❩ἑβδομηκονταρούρου .
2-3 S-3 μισθωσάμε∤νος
3 γὰρ παρʼ ἐμοῦ τὸν ὑπάρχοντά μοι σ̣τα̣[θμὸν]σταθμὸν [ἐν]ἐν [Μούχει]Μούχει [τῆς]τῆς [Πολέμων]οςΠολέμωνος μερίδος ἀπὸ τοῦ
4 κε|num:25| ❨(ἔτους)❩ἔτους κατὰ συγγραφὴν εἰς ἐνιαυτὸν ἐνοικ[ίου]ἐνοικίου |gap:20_precision=low|χ̣ους|gap:20_precision=low|χους δύο
4-5 ἀπαιτού∤μενος
5 ὑπʼ ἐμοῦ πλειονάκι οὐκ ἀποδίδω[σι]ἀποδίδωσι |gap:21_precision=low|α̣|gap:21_precision=low|α κύκλωι τοῦ
5-6 πύρ∤γου
6 |gap:5|ς̣|gap:5|ς χ̣α̣ρ̣α̣κώμενοςχαρακώμενος κατακέχρητ̣[αι]κατακέχρηται |gap:21_precision=low|α̣|gap:21_precision=low|α καὶ θρύου τέσσαρα|num:4|
7 ἦν ἄξια ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν ιβ|num:12| . S-4 δέομαι οὖν σου , βασιλεῦ , π̣[ροστάξαι]προστάξαι [Διοφάνει]Διοφάνει [τῶι]τῶι [στρατ]ηγῶιστρατηγῶι γράψαι
8 [Δ]ημητρίωιΔημητρίωι τῶι ἐπιστάτηι ∼ἐὰμ∽ἐὰν μὲν ἔτι̣ἔτι |gap:21_precision=low|ς̣|gap:21_precision=low|ς τὸ ἐνοίκιον καὶ τὴν
9 τιμὴν τῶν προγεγραμμέν[ω]νπρογεγραμμένων · S-5 εἰ δὲ μή , ἀ[ποστεῖλαι]ἀποστεῖλαι [αὐτὸν]αὐτὸν [ἐπὶ]ἐπὶ [Διοφ]ά̣νηνΔιοφάνην ὅπως
9-10 ἐπα∤ναγκάσηι
10 αὐτὸν τὰ δίκαιά μοι ποιῆσαι . S-6 τ[ούτου]τούτου [γὰρ]γὰρ [γενομένου]γενομένου [,], [ἔσομα]ιἔσομαι διὰ σέ , βασιλ[εῦ]βασιλεῦ [,], [τοῦ]τοῦ
11 δικαίου τετευχώς . S-7 [εὐτύχει]εὐτύχει
12 m2 Δημητρίωι · S-8 μάλιστα μὲν διά[λυσον]διάλυσον [αὐτούς]αὐτούς [·]· S-9 [εἰ]εἰ [δὲ]δὲ [μή]μή [,], [ἀπόστειλον]ἀπόστειλον [ὅπως]ὅπως
13 ἐπὶ τοῦ καθήκοντος κριτηρίου δ[ιακριθῶσιν]διακριθῶσιν [.]. S-10 [|vac:?|]|vac:?| [❨(ἔτους)❩]ἔτους |gap:3|
14 |gap:?| Δημητρίωι