Sematia

p.sorb.3.103.xml

TM: 121855HGV: 121855Date: -221 – -221Place: Muchis (Arsinoites, Ägypten)

1 m1 S-1 βασιλεῖ Πτολεμαίωι χαίρειν Θάσως Πεταθύμιος . S-2 ἀδικοῦμαι ὑπὸ Ἡρακλε̣ί̣δο̣υ̣Ἡρακλείδου
2 τῶν κατοικούντων Ἰουδαίων ∼ἐμ∽ἐν Μούχει τῆς Πολέμωνος μερίδος .
2-3 S-3 ὑπαρχού∤ση̣[ς]ὑπαρχού∤σης
3 γάρ μοι μητρικῆς οἰκίας καὶ αὐλῆς ἐν τῆι προγεγραμμένηι κώμηι
4 τῆ[ι]τῆι ❨[ἡ]μέ(ραι)❩ἡμέραι ⊢α⊣|num:1|α|num:1| το̣ῦ̣τοῦ Χοιὰχ τοῦ α|num:1| ❨(ἔτους)❩ἔτους παρα[γ]ενόμενοςπαραγενόμενος Ἡρακλείδης παραλαβὼν καὶ
5 π[λείο]ναςπλείονας ὧν τὰ ὀνόματα ἀγνοῶ κ[α]ὶκαὶ |gap:1| προσαγαγὼν πλίνθον ἀνωικοδόμει τὴν
6 ο̣[ἰκία]νοἰκίαν μου . S-4 ∼κωλυώμενος∽κωλυόμενος δὲ ὑπὸ [τ]ῶντῶν π[α]ρ̣’παρ’ ἐμ̣ο̣ῦ̣ἐμοῦ οὐ ∼προσέσχον∽προσέσχεν ἀλλὰ καὶ τὰς
7 [χεῖρας]χεῖρας αὐτοῖς προσήνεγκεν . S-5 ἐμο̣ῦ̣ἐμοῦ δὲ ἐντυχόντος τοῖς λαοκρίταις κατὰ
8 τοῦ̣τοῦ [οἰ]κοδόμουοἰκοδόμου ἔγραψαν τοῖς φυλακίται̣ςφυλακίταις ἀποστεῖλα[ι]ἀποστεῖλαι αὐτὸ̣ν̣αὐτὸν ἐ̣π̣’ἐπ’ αὐ̣τ̣[οὺς]αὐτοὺς
9 |gap:1|ω̣σ|gap:1||gap:1|τω̣|gap:1|α̣νηχθ̣ηι̣|gap:1|ωσ|gap:1||gap:1|τω|gap:1|ανηχθηι διὰ τὸ̣τὸ φθαρ̣ῆ̣ναιφθαρῆναι αὐτοὺς ὑπὸ τ[οῦ]τοῦ Ἡρακλείδου .
10 S-6 δέομαι [οὖ]νοὖν σου , βασιλεῦ , προσ[τ]ά̣ξαιπροστάξαι Διοφάνει τῶι [σ]τρατηγῶιστρατηγῶι [γ]ράψαιγράψαι
11 Δημητρίωι τῶι παρ’ αὐτοῦ ἀποστεῖλαι Ἡρακλε[ί]δη̣ν̣Ἡρακλείδην ἐπ’ αὐτὸν
12 ὁμοίως καὶ τὸν οἰκοδόμον ὅπως ∼ἐπιστροτῆς∽ἐπιστροφῆς τύχωσ[ι]ντύχωσιν περὶ τούτων .
12-13 S-7 τού∤του
13 γὰρ γενομένου , τεύξομαι τῆς παρὰ σοῦ ∼βοιηθείας∽βοηθείας
14 εὐτύχει .
15 m2 S-8 Δημητρίωι · S-9 μάλιστα μὲν διάλυσ̣ο̣νδιάλυσον αὐτούς · S-10 εἰ̣εἰ δ̣ὲ̣δὲ μὴ̣μὴ , ἀ̣π̣ό̣σ̣τ̣ε̣ι̣λο̣νἀπόστειλον
16 ὅπως ἐπὶ τοῦ καθήκοντος κριτηρίου διακριθῶσιν . S-11 ❨(ἔτους)❩ἔτους α̣|num:1|α|num:1| [Πα]νήμουΠανήμου ι⊢β⊣|num:12|ιβ|num:12| Χοιὰχ ⊢ζ⊣|num:7|ζ|num:7|
17 Θάσως Δημητρίωι