Sematia

p.sijp.38d.xml

TM: 110177HGV: 110177Date: 121 – 121Place: Theben (Charax)

1 m1 S-1 ❨με̣(μέτρηται)❩μεμέτρηται εἰς̣εἰς ❨θησ(αυρὸν)❩θησαυρὸν ❨μη(τροπόλεως)❩μητροπόλεως ❨γενή(ματος)❩γενήματος ε|num:5| ❨(ἔτους)❩ἔτους Ἁδριανοῦ
2 τοῦ κυρίου Ἐπεὶφ ⊢θ⊣|num:9|θ|num:9| ❨ὑ(πὲρ)❩ὑπὲρ ❨Χά(ρακος)❩Χάρακος ❨ὀνό(ματος)❩ὀνόματος ❨Φατρή(ους)❩Φατρήους ❨Ὥρο(υ)❩Ὥρου ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨τρίτο(ν)❩|num:1/3|τρίτον|num:1/3| ❨δωδέκ(ατον)❩|num:1/12|δωδέκατον|num:1/12| ,
3 ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ⊢γ⊣|num:1/3|γ|num:1/3| ι⊢β⊣|num:1/12|ιβ|num:1/12| . S-2 |gap:2| ❨σεση(μείωμαι)❩σεσημείωμαι .