Sematia

p.sijp.15.xml

TM: 110149HGV: 110149Date: 50 – 51Place: Philadelphia (Arsinoites)

1 m1 S-1 ∼Λουκείωι∽Λουκίωι Καττίωι Κατύλῳ |gap:1|
2 ἑκ̣α̣τ̣ο̣ν̣τάρχ̣η̣ιἑκατοντάρχηι
3 πα̣ρ̣ὰπαρὰ Πετσίρ̣ε̣ω̣ς̣Πετσίρεως Διοδώρο̣υ̣Διοδώρου
4 τῶν ἀπὸ κώμης ∼Φι̣λ̣α̣δελφέας∽Φιλαδελφείας
5 καρπ̣ώ̣ν̣ο̣υ̣καρπώνου τοῦ̣τοῦ περὶ̣περὶ τὴν κώμην
6 |gap:12|ο̣υ̣|gap:10||gap:12|ου|gap:10|
7 |gap:7| τοῦ ια|num:11| ❨(ἔτους)❩ἔτους Τιβε̣ρ̣ίουΤιβερίου
8 Κ̣λαυδίουΚλαυδίου Κ̣α̣ίσαροςΚαίσαρος Σ̣ε̣β̣α̣σ̣τ̣ο̣ῦ̣Σεβαστοῦ
9 [Γερμανικ]ο̣ῦ̣Γερμανικοῦ Α̣ὐ̣τ̣[οκράτορος]Αὐτοκράτορος
10 |gap:3_lines|
13 κα|gap:2|ν |gap:?|
14 καὶ βία̣ν̣βίαν ἐ̣ποίησε̣νἐποίησεν εἰς μ̣ε̣ν̣μεν
15 |gap:4|ο̣υ̣|gap:2|ρ|gap:7||gap:?|εκαστος|gap:4|ου|gap:2|ρ|gap:7||gap:?|εκαστος
16 ὃν καὶ ἐπ’ ∼αὐ̣[το]φό̣[ρ]ῳ∽αὐτοφώρῳ κατ̣έ̣λ̣α̣[βα?]κατέλαβα
17 διὰ Λεοντᾶτ̣ο̣ςΛεοντᾶτος καρπώνο̣υ̣καρπώνου
18 |gap:?||gap:1|εκ|gap:1||gap:?||gap:13| [|gap:?|lin]|gap:?|lin