Sematia

sb.12.10990_58.xml

TM: 34975HGV: 34975Date: – Place:

1 m1 S-1 |g:stauros| Θὼθ̣Θὼθ δ̣|num:4|δ|num:4| ❨ἰνδ̣(ικτίονος)❩ἰνδικτίονος ιε|num:15| .
2 S-2 το̣ὺςτοὺς ὑ̣μῶνὑμῶν ε̣|num:5|ε|num:5|
2-3 ∼ἐρ̣γά∤τες̣∽ἐργά∤τας
3 ∼ἀποστίλατ̣[ε]∽ἀποστείλατε
3-4 [ἡ]∤μῖνἡ∤μῖν
4 ἐν̣ἐν τῇ̣τῇ μ̣ερ[ίδι]μερίδι |gap:3|
5 σφέρας [ἐπὶ]ἐπὶ
5-6 τρυ̣[γη]∤σίαςτρυγη∤σίας
6 . S-3 τὰ δὲ κούκ̣[ια]κούκια
7 μὴ ἀμελήσατ̣ε̣ἀμελήσατε ἐ̣π̣[ὶ]ἐπὶ
8 μεγάλ̣ῃμεγάλῃ μ̣|gap:1|α̣|gap:4||gap:1|μ|gap:1|α|gap:4||gap:1|