Sematia

p.select.3.xml

TM: 13120HGV: 13120Date: 155 – 155Place: Arsinoites

1 m1 S-1 ἔτους ὀκτωκαιδ̣εκά̣τ̣[ου]ὀκτωκαιδεκάτου [Αὐτοκράτορος]Αὐτοκράτορος
2 Καίσαρος Τίτ̣ουΤίτου Αἰ̣λ[ίου]Αἰλίου [Ἁδριανοῦ]Ἁδριανοῦ
3 Ἀντωνείνου Σεβαστοῦ [Εὐσεβοῦς]Εὐσεβοῦς [μηνὸς]μηνὸς [Τῦβι]Τῦβι
4 ζ|num:7| ἐν Τεβτύνι τῆς Πολέμον̣[ος]Πολέμονος [μερίδος]μερίδος [τοῦ]τοῦ
5 Ἀρσινο̣ί̣τουἈρσινοίτου νομοῦ . S-2 ὁμο̣[λογεῖ]ὁμολογεῖ
5-6 [Ταπετε]∤εῦςΤαπετε∤εῦς
6 Πετεεῦτος τοῦ Δόμνο̣[υ]Δόμνου [ἀπὸ]ἀπὸ [κώμης]κώμης
7 Κερκεσούχων Ὄρους ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν μη̣|num:48|μη|num:48| [❨ἄση(μος)❩]ἄσημος [μετὰ]μετὰ [κυρίου]κυρίου
8 τοῦ ἀδελφοῦ Μύσθου ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν λϛ̣|num:36|λϛ|num:36| [❨οὐλ(ὴ)❩]οὐλὴ |gap:10||gap:?|
9 Θεναπύγχι ἀπάτορι μητρὸς̣μητρὸς Ῥ|gap:10| [ὡς]ὡς [❨(ἐτῶν)❩]ἐτῶν |gap:2||gap:?|
10 ❨ἀσή(μῳ)❩ἀσήμῳ μετὰ κυρίου τοῦ συγγενοῦς|gap:1||gap:10||gap:?|
11 Ποσιδωνίου ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν λγ|num:33| ❨ο̣[ὐλ(ὴ)]❩οὐλὴ ὀφρύ[ι]ὀφρύι [δεξιᾷ]δεξιᾷ [ἔχειν]ἔχειν
12 παρʼ αὐτ[ῆς]αὐτῆς Θεναπύγχεω̣[ς]Θεναπύγχεως [διὰ]διὰ [χειρὸς]χειρὸς [ἐξ]ἐξ [❨οἴκ(ου)❩]οἴκου
13 χρῆ̣σ̣ι̣νχρῆσιν ἀρ[γ]υρίουἀργυρίου κ[ε]φ̣[αλαίου]κεφαλαίου [δραχμὰς]δραχμὰς
14 τριακοσίας ὀγδοή̣[κοντα]|num:380|ὀγδοήκοντα|num:380| [καὶ]καὶ [τόκου]τόκου [δραχμιαίου]δραχμιαίου
15 τῇ μνᾷ κατὰ μῆνα [ἕκαστον]ἕκαστον [ὧν]ὧν [καὶ]καὶ [τὴν]τὴν [ἀπόδοσιν]ἀπόδοσιν
16 ποιήσεται Ταπετ̣[εεῦς]Ταπετεεῦς [τῇ]τῇ [Θεναπύγχι]Θεναπύγχι [ἐν]ἐν [μηνὶ]μηνὶ
17 Τῦβι̣Τῦβι τ̣[οῦ]τοῦ ∼ἰσιόντ[ος]∽εἰσιόντος [ἔτους]ἔτους [τὰς]τὰς [τῆς]τῆς [χρήσεως]χρήσεως [ἀργυρίου]ἀργυρίου
17-18 [κε]∤φαλ[αίου]κε∤φαλαίου
18 [δραχμῶν]δραχμῶν [τριακοσίων]τριακοσίων [ὀγδοήκοντα]|num:380|ὀγδοήκοντα|num:380| [ἄνευ]ἄνευ
19 [πάσης]πάσης [ὑπερθέσεως]ὑπερθέσεως |gap:?|