Sematia

p.select.23.xml

TM: 25110HGV: 25110Date: 76 – 100Place: Oxyrhynchos

1 m1 S-1 [Π]α̣ῧνιΠαῧνι κ|num:20|
2 [Σαρ]απίωνοςΣαραπίωνος
3 |vac:?|
4 [ὁ]μοίωςὁμοίως Παῧνι
5 [ἄφεικεν]ἄφεικεν [ἐλευθέ]ρ̣ανἐλευθέραν ὑπὸ Δία̣Δία Γ̣ῆνΓῆν Ἥλιον Θεοπόμπιο̣νΘεοπόμπιον Ἡρακλείδου τοῦ
6 |gap:10| [μη]τ̣ρὸςμητρὸς Ἀμμ̣ω̣ναρίουἈμμωναρίου τῆ̣ς̣τῆς κ̣α[ὶ]καὶ Θεοπομπί̣ο̣νΘεοπομπίον Διογένους ἀπʼ ❨Ὀξ(υρύγχων)❩Ὀξυρύγχων
7 [πόλεως]πόλεως [δούλην]δούλην |gap:1|α̣σε̣ευν|gap:1|ασεευν ὡ̣ς̣ὡς ❨(ἐτῶν?)❩ἐτῶν κη|num:28| ∼ἐγ∽ἐκ δούλης Τνεφερσόϊτος ἐπὶ λύτροις .
8 S-2 [ἐπρίατο]ἐπρίατο [Δημητρ]οῦςΔημητροῦς ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Δ̣ημ̣ητροῦτοςΔημητροῦτος ὡς <❨(ἐτῶν)❩>ἐτῶν κα|num:21| παρὰ Ἀλεξάνδρου
9 |gap:5| [τοῦ]τοῦ [Θ]έ̣ω̣νοςΘέωνος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Θαϊσοῦτος Ἐπιμάχου τρίτον μέρος δούλης
10 |gap:9| ὡ̣ς̣ὡς ❨(ἐτῶν?)❩ἐτῶν κ̣ζ|num:27|κζ|num:27| τιμῆς ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν σ|num:200| .
11 S-3 [ἐπρίατο]ἐπρίατο Ἡ̣λ̣ι̣όδωροςἩλιόδωρος Ἀρίστω̣νοςἈρίστωνος τοῦ Ἀρίστωνος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Τρυφαίνης
12 [ἀπʼ]ἀπʼ [❨Ὀξ(υρύγχων)❩]Ὀξυρύγχων ❨π̣ό̣(λεως)❩πόλεως Ποτάμωνι Ποτάμωνος τοῦ Σεύθου ἀπὸ τῆς ❨α(ὐτῆς)❩αὐτῆς ❨πόλεω(ς)❩πόλεως
13 [νῦν]νῦν [δʼ]δʼ [ὄντ]αὄντα ἀπόδημον παρὰ Διογένους Θέωνος τοῦ Ἡρακλείδου
14 [Προπαππ]ο̣σ̣εβαστείουΠροπαπποσεβαστείου τοῦ καὶ Ἀλθαιέως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Σαραπιάδος Διογένους
15 |gap:6| [δού]ληνδούλην Θαῆσιν τὴν καὶ Ἴσιδα ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν ιη|num:18| τιμῆς ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν χ|num:600| .
16 S-4 [ἐπρίατο]ἐπρίατο |gap:2||gap:2| καὶ Εὐσεβὴς Σαραπίων̣[ος]Σαραπίωνος τ̣οῦτοῦ Πτολεμαίου ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Διονυσίας
17 |gap:9||gap:1| ἀπʼ ❨Ὀξ(υρύγχων)❩Ὀξυρύγχων ❨πό(λεως)❩πόλεως τῇ ἑαυτοῦ ὁ̣μογνησίᾳὁμογνησίᾳ ἀδε̣λφῇἀδελφῇ καὶ γυναικὶ
18 |gap:9||gap:2| παρὰ τοῦ ἑαυτῶν ἑτέρου ὁμογνη̣σίουὁμογνησίου ἀδελφοῦ
18-19 Πτο∤λεμαίου
19 τοῦ [κ]α̣ὶ̣καὶ Γ̣ε̣ρ̣μ̣α̣ν̣ο̣ῦ̣Γερμανοῦ |gap:3|υψι|gap:2||gap:11||gap:1|μ̣ι̣|gap:4||gap:4||gap:2||gap:3|υψι|gap:2||gap:11||gap:1|μι|gap:4||gap:4||gap:2|