Sematia

p.sarap.8.xml

TM: 17022HGV: 17022Date: 102 – 103Place: Magdola Mire (Hermopolites)

1 m1 S-1 Πανεχώτης Μενχήους |gap:2||gap:2||gap:1| τῶν
2 ἀπὸ κώμης ❨Μαγδ(ώλων)❩Μαγδώλων Μιρὴ Εὐτυ̣χίδ[ῃ]Εὐτυχίδῃ [Σαραπίωνος]Σαραπίωνος
3 ❨χ(αίρειν)❩χαίρειν . S-2 ὁμολ[ο]γῶὁμολογῶ πεπρακέν[αι]πεπρακέναι [σ]οισοι τ[ὴν]τὴν [ο]ὖ̣σ̣άν̣οὖσάν μ̣ο̣ι̣μοι
4 δαμάλην καὶ μόσχον κ̣α̣ὶ̣καὶ α̣ὐ̣τ̣[όθεν]αὐτόθεν ἀπ[έ]χωἀπέχω
5 παρὰ σοῦ τὴν συμπεφωνημ[ένην]συμπεφωνημένην [τ]ιμὴ̣ντιμὴν
6 διὰ χειρὸς καὶ βεβαιώσω πρὸς |gap:1||gap:5||gap:4|ι
7 [❨(ἔτους)❩]ἔτους [ἕ]κτουἕκτου Αὐτ[οκ]ράτ[ο]ρ[ος]Αὐτοκράτορος Καί̣σα[ρ]ο[ς]Καίσαρος Ν̣έρο̣[υα]Νέρουα Τ̣ρ̣αιανοῦΤραιανοῦ
8 [Σ]εβα̣σ̣τοῦΣεβαστοῦ Γερ̣μ̣α̣νικοῦΓερμανικοῦ Τῦ̣[βι]Τῦβι |gap:2| [Δημή]τριοςΔημήτριος ❨Ἡρώδ(ου)❩Ἡρώδου
9 [ἔγ]ρ̣αψαἔγραψα ❨ὑ(πὲρ)❩ὑπὲρ αὐτοῦ μ̣ὴ̣μὴ ❨εἰδ(ότος)❩εἰδότος γράμμα̣τ̣α̣γράμματα