Sematia

p.sarap.5.xml

TM: 17019HGV: 17019Date: 133 – 133Place: Hermopolis

1 m1 S-1 Ἀσκληπιάδηι ❨στρ(ατηγῷ)❩στρατηγῷ ❨[Ἑ]ρ[μοπολ(ίτου)]❩Ἑρμοπολίτου
2 παρὰ Εὐτυχίδου [Σαρα]π[ίωνο]ςΣαραπίωνος ❨Ἑ̣[ρμο]π̣ολ(ίτου)❩Ἑρμοπολίτου .
3 S-2 ἀπεγρ[α]ψάμηνἀπεγραψάμην τῷ ∼διελελ[υ]θό̣τι∽διεληλυθότι [ιϛ|num:16|]ιϛ|num:16| [ἔτ]ειἔτει
4 Ἁδρι[ανοῦ]Ἁδριανοῦ Καίσαρος τοῦ κυρ[ίο]υκυρίου εἰ[ς]εἰς
4-5 ∼[π]ρ̣ακτορ∤[ί]αν∽πρακτορεί∤αν
5 Π[ε]ρὶΠερὶ πόλιν κάτω πρόβατα τρι[α]κόσιατριακόσια
6 πεντήκοντα ἑπτὰ|num:357| αἶγας [ὀ]κτὼ|num:8|ὀκτὼ|num:8| ἄρνας
7 ὀγδοήκοντα|num:80| ἐρίφους δύ[ο]|num:2|δύο|num:2| , γείν̣ονταιγείνονται
8 [πρ]όβαταπρόβατα σὺν ἄρνασι τετρακόσ[ι]ατετρακόσια
8-9 τριάκον∤[τα]τριάκον∤τα
9 [ἑ]πτὰ|num:437|ἑπτὰ|num:437| ∼αἶγας∽αἶγες σὺν ἐρίφοις [δέ]κα|num:10|δέκα|num:10|
10 [ἐξ]ἐξ [ὦ]νὦν ∼διε̣φθαρ[η]∽διεφθάρησαν πρόβατα
10-11 ὀγδο̣ήκον∤τα|num:80|ὀγδοήκον∤τα|num:80|
11 [αἶ]γαςαἶγας δ̣ύο|num:2|δύο|num:2| · S-3 καταλείπετα̣ι̣καταλείπεται καὶ
12 ἀ̣[πογρά]φ̣ο̣[μαι]ἀπογράφομαι εἰς τὸ ἐνεστὸς
12-13 ἑπτα∤[καιδέκ]α[τον]ἑπτα∤καιδέκατον
13 ἔτος Ἁδρι[α]ν̣ο̣ῦ̣Ἁδριανοῦ Καίσαρος
14 [τοῦ]τοῦ κ̣[υρίο]υκυρίου πρόβατα τριακόσια
14-15 πεν∤[τήκοντ]απεν∤τήκοντα
15 ἑπτὰ|num:357| ∼ἄρνας∽ἄρνες ὀγδοήκοντα|num:80|
16 ∼[ἐριφου]ς̣∽ἔριφοι δύο|num:2| ∼κοιτη⸢ς⸣∽κοίτη ὅλου τόπου
17 |gap:5| [ἐ]ξαριθμηθήσοντ̣αιἐξαριθμηθήσονται καὶ
17-18 τά∤[ξω]τά∤ξω
18 [τὸ]τὸ [καθ]ῆκονκαθῆκον τέλος εἰς τὴν αὐτὴν
19 ∼[πρακτορ]ίαν∽πρακτορείαν Περὶ ❨πόλ(ιν)❩πόλιν κάτω ν̣ομ|gap:2|ςνομ|gap:2|ς
20 |gap:?||gap:1||gap:2||gap:1||gap:2|β|gap:?|