Sematia

p.sarap.25.xml

TM: 17042HGV: 17042Date: 124 – 124Place: Hermopolites

1 m1 S-1 Τοθῆς Ἀμμωνίου μητρὸς Ταλεδιτ̣(…)Ταλεδιτ… ❨Ἑρμοπολ(ίτης)❩Ἑρμοπολίτης
2 Πεκώσι Καλήους χαίρειν . S-2 μεμίσθωκά σο[ι]σοι πρὸς
3 μόνον τὸ ἐνεστὸς ἔνατον ἔτος οὓς ἔχω ἐν ∼μισθώσι∽μισθώσει
4 Ἑρματῦτ(…)Ἑρματῦτ… ἀρούρας ὀκτὼ δίμοιρον|num:8|⧼|num:2/3| εἰς ξ[υ]λαμὴνξυλαμὴν
5 ἄρακος καὶ ∼κοίτης∽κοίτην προβάτων ἀνὰ ἑκάστης
6 ἀρού[ρ]ηςἀρούρης ἀργυρίου δραχμῶν εἴκοσι ἑπ[τ]ὰ̣|num:27|ἑπτὰ|num:27|
6a τὰς ἐ[π]ὶἐπὶ τὸ ❨(αὐτὸ)❩αὐτὸ ❨δραχ(μὰς)❩δραχμὰς διακο[σία]ςδιακοσίας [τ]ριάκοντατριάκοντα τέσσ[αρας]|num:234|τέσσαρας|num:234|
7 τῆς εὑρεθησομένης ἐν σπόρῳ ἐκ ∼γ̣εομετρι̣α̣ς∽γεωμετρίας
8 ἃς καὶ ∼ἀποδώ[σ]ι̣ς∽ἀποδώσεις ⸢ἐν⸣ἐν τῷ Ἐπεὶφ μηνὶ τοῦ ἐνεστῶτος
9 [ἐ]νάτουἐνάτου ἔτους Ἁδριανοῦ Καίσαρος τοῦ κυρίου
10 ἐν κλήρῳ Χα̣ι̣μ̣ματιτ(…)Χαιμματιτ… . S-3 ἔτους ἐνάτου Αὐτοκράτορος
11 Καίσαρος Τραιανοῦ Ἁδριανοῦ Σεβαστοῦ
12 Θὼτ κ|num:20| . S-4 Τοθῆς [Ὡ]ρίωνοςὩρίωνος ἔγραψα ❨ὑ(πὲρ)❩ὑπὲρ ❨αὐτ(οῦ)❩αὐτοῦ
13 μὴ ❨εἰδότ(ος)❩εἰδότος ❨γράμματ(α)❩γράμματα .