Sematia

p.sarap.22.xml

TM: 17038HGV: 17038Date: 114 – 115Place: Hermopolites

1 m1 S-1 [Ἑρμαῖος]Ἑρμαῖος [ὁ] [καὶ]καὶ [Π]αθώτηςΠαθώτης Διοσκόρου Εὐτυχίδῃ ❨Σαραπ̣(ίωνος)❩Σαραπίωνος
2 [❨χ(αίρειν)❩]χαίρειν [.]. S-2 μεμίσθωκά σοι πρὸς μόνον τὸ ἐνεστὸς
3 [ὀκτωκαι]δέκατονὀκτωκαιδέκατον ἔτος Τραιανοῦ Καίσαρος τοῦ κυρίου
4 [ἀφʼ]ἀφʼ [ὧν]ὧν [ἔχω]ἔχω ἐν μισθώσει ἀπὸ δημοσίου ὑπολόγου
5 [❨(ἀρούρας)❩]ἀρούρας [τεσσ]αράκοντα|num:40|τεσσαράκοντα|num:40| ἐκ τοῦ Ἀφείου κλήρου περὶ
6 |gap:10| τῶν ἐφε̣λ̣κ̣ομένωνἐφελκομένων δημοσίων
7 |gap:13|ε διαγγειλαι ἐν τα̣ῖςταῖς κ̣αθ̣|gap:1|καθ|gap:1|
8 |gap:7||gap:1||gap:2||gap:2||gap:2||gap:1|ρ̣|gap:1|τ|gap:2|ς̣|gap:7||gap:1||gap:2||gap:2||gap:2||gap:1|ρ|gap:1|τ|gap:2|ς ἴσοις |gap:1||gap:1||gap:2||gap:2|
9 |gap:6| [δ]ι̣ὰδιὰ τὸ ἐμὲ πεπεῖσθαι
9-10 ἀμεθέστα∤τον
10 |gap:4|τε φυλάξω . S-3 ❨(ἔτους)❩ἔτους ὀκτ̣ωκαιδεκάτουὀκτωκαιδεκάτου
11 [Αὐτοκρά]τ̣ο̣ρ[ος]Αὐτοκράτορος Καίσαρος Νερούα Τ[ραι]α̣νοῦΤραιανοῦ
12 [Σεβαστοῦ]Σεβαστοῦ [Γερμανικοῦ]Γερμανικοῦ [Δακι]κο[ῦ]Δακικοῦ |gap:?|