Sematia

p.sarap.15.xml

TM: 17029HGV: 17029Date: 104 – 104Place: Magdola Mire (Hermopolites)

1 m1 S-1 Πετεχὼν Ψεναμούνιος τῶν ἀπὸ κώ̣μης̣κώμης
2 Θύνε̣ωςΘύνεως ❨καταγεινό(μενος)❩καταγεινόμενος ἐν ❨Μαγδ(ώλοις)❩Μαγδώλοις Μιρὴ ❨Εὐτυχίδ(ῃ)❩Εὐτυχίδῃ
3 Σαραπίωνος ❨χ(αίρειν)❩χαίρειν . S-2 ὁμολογῶ ἐσχηκέναι
4 παρὰ σοῦ χρῆσιν εἰς λόγον προχρείας
4-5 θερι̣σ̣∤μῶνθερισ∤μῶν
5 πάντων ἔργων παρὲξ τοῦ θερι|gap:4|
6 ἀργυρίου δραχμὰς εἴκοσι πέντε ❨ὀβολ(ὸν)❩ὀβολὸν α̣|num:1|α|num:1| 𐅵|num:1/2|
7 ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨ἀργ(υρίου)❩ἀργυρίου ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ κε̣|num:25|κε|num:25| 〚|gap:1|〛|gap:1| |gap:1| χωρὶς ἄλλων ὦν ὀφείλω .
8 S-3 ❨(ἔτους)❩ἔτους ζ|num:7| Αὐτοκράτορος Καίσαρος Νέρουα Τραια̣ν̣ο̣ῦ̣Τραιανοῦ
9 Σεβαστ̣ο̣ῦ̣Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ Δακικοῦ Μεχε̣ὶ̣ρ̣Μεχεὶρ κε|num:25| .
10 S-4 ❨Δ̣ημ[ή]τριο(ς)❩Δημήτριος ❨Ἡρώδ(ου)❩Ἡρώδου ἔγραψα ❨ὑ(πὲρ)❩ὑπὲρ αὐτο[ῦ]αὐτοῦ μ̣ὴ̣μὴ ❨ε̣ἰ̣δ̣(ότος)❩εἰδότος
11 ❨γράμμα̣(τα)❩γράμματα .