Sematia

p.sakaon.22lin6_15.xml

TM: 13038HGV: 13038bDate: 324 – 324Place: Theadelphia (Arsinoites)

6 m2 S-1 Ἀτάεις καὶ Ἡρακλῆς
7 κώμαρχοι ἐποικίου Λευκογίου
8 Σακαῶνι καὶ τῷ ❨κοι(νωνῷ)❩κοινωνῷ
8-9 κωμάρ∤χαις
9 ἐποικίου Θεαδελφίας ❨χ(αίρειν)❩χαίρειν .
10 S-2 ∼ἔσχαμεν∽ἔσχομεν παρʼ ὑμῶν ὑπὲρ
11 τροφῶν Λευκογίου ὑπὲρ ιβ|num:12| ❨ἰνδικ(τίονος)❩ἰνδικτίονος
12 χόρτου δέσμας ἁπλᾶς τριακοσίας ,
13 ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨δέσμ(αι)❩δέσμαι τ|num:300| .
14 S-3 τοῖς ἐσομένοις ὑπάτοις τὸ δ|num:4| , Θὼθ η|num:8| .
15 m3 S-4 Ἀτάεις ❨σεση(μείωμαι)❩σεσημείωμαι .