Sematia

o.krok.2.321.xml

TM: 704606HGV: 704606Date: – Place:

1 m1 S-1 Ἰσχυρᾶς Παραβόλῳ τῷ
1-2 ἀδε<λ>∤φῷἀδελ∤φῷ
2 ∼πλῖστα∽πλεῖστα ❨χαί(ρειν)❩χαίρειν .
3 S-2 ∼τὼ∽τὸ προσκύνημά σου
4 ποιῶ παρὰ τοῖς ἐνθάδε
5 ∼θηοῖς∽θεοῖς . S-3 ∼γίνοσκέ∽γίνωσκέ με μὴ
6 ∼ἔχιν∽ἔχειν ἔτι μὴν τροῦλλαν̣τροῦλλαν ·
7 S-4 ∼ὠ̣μν<ύ>ω∽ὀμνύω δέ σοι τοὺς ∼θηοὺς∽θεοὺς
8 ∼[πά]ντες∽πάντας , ⊢β⊣|num:2|β|num:2| εἶχο̣νεἶχον
8-9 ∼πιά∤[λας]∽φιά∤λας
9 τοῦ ἐπ̣ά̣ρχουἐπάρχου · S-5 ἐξ
10 [ἐμῶ]νἐμῶν σοι μίαν|num:1|
10-11 ἔπεμ∤[ψα]ἔπεμ∤ψα
11 [κ]α̣ὶ̣καὶ ἄν τι ∼ἄλλω∽ἄλλο
12 [θέλ]ῃ̣ςθέλῃς , γράψον μοι
13 [καὶ]καὶ ∼[ἀ]νόκν̣ος∽ἀνόκνως ποιήσω
14 |gap:6_precision=low|σου καὶ ἐγὼ
15 |gap:2| ∼[σπ]ουδαιων∽σπουδαῖον ∼ω∽
15-16 ε∤|gap:3||gap:1|σεμε
16 . S-6 ❨ἔρρω(σο)❩ἔρρωσο .
17,ms S-7 ἀσπάζου |gap:15_precision=low|
18,msup καὶ ∼πάντε̣ς̣∽πάντας