Sematia

o.krok.2.306.xml

TM: 704591HGV: 704591Date: – Place:

1 m1 S-1 |gap:?_lines| |gap:?| ἔπεμψ̣[ά]ἔπεμψά [σοι]σοι |gap:?|
2 |gap:?| [διὰ]διὰ Ἀ̣νουβᾶτοςἈνουβᾶτος |gap:2||gap:?|
3 |gap:3|κ̣α|gap:3|κα καὶ διὰ τοῦ ἁμα̣ξ̣[έως]ἁμαξέως
4 ∼μ̣[α]ρ̣σ̣ίππιν∽μαρσίππιον καὶ διὰ τοῦ
5 Μ̣α̣ρ̣τ̣ι̣άλουΜαρτιάλου ∼ἄλλω∽ἄλλο ∼μάτι⸢ν⸣∽μάτιον
6 καὶ ἄν σοι ∼χρήα∽χρεία ἦν ἄλλου
7 ματίου , γράψον μοι̣μοι . S-2 ∼καλο͂ς∽καλῶς
8 ∼ποι̣ή̣σ̣[ι]ς̣∽ποιήσεις πέμψας μοι τὰς
9 ἀκόν̣[ας]ἀκόνας · S-3 ἀ̣παιτοῦμαιἀπαιτοῦμαι αὐτά⸢ς⸣αὐτάς ·
10 S-4 ∼κεκ̣[α]ρισ̣μένος∽κεχαρισμένος μοι ἦν
11 αὐτ̣ὰ̣ςαὐτὰς ∼ὡ∽ ⋰ἱ⋱ππε<ύ>ςἱππεύς · S-5 ἀηδία⸢ν⸣ἀηδίαν
12 δὲ πεποί<η>καπεποίηκα καὶ ∼ᾔθηκέ∽ᾔτηκε
13 με αὐτάς · S-6 μὴ ∼ἄλλος∽ἄλλως
14 ποιήσῃς . S-7 ἀσπάζου