Sematia

p.ryl.2.196.xml

TM: 12971HGV: 12971Date: 196 – 196Place: Soknopaiu Nesos (Arsinoites)

1 m1 S-1 ἔτους δ|num:4| Λουκίου
2 Σεπτιμίου Σευήρου
3 Εὐσεβοῦς Περτίνακος
4 Σεβαστοῦ Μεχεὶρ α|num:1| .
5 S-2 ❨διεγρά(φησαν)❩διεγράφησαν Ἀπίωνι ❨νομ(άρχῃ)❩νομάρχῃ ❨Ἀρσι(νοΐτου)❩Ἀρσινοΐτου
6 διὰ Ἥρωνος ∼❨χι(ριστοῦ)❩∽χειριστοῦ
6-7 δεκα∤νικοῦ
7-8 ⋰ἰ⋱χθυομετα∤❨βόλ(ων)❩ἰχθυομετα∤βόλων
8 διὰ Σοκμήνεως
9 καὶ τῶν λοιπῶν ⸢❨ἡγου(μένων)❩⸣ἡγουμένων 〚❨πρεσβ(υτέρων)❩〛πρεσβυτέρων
10 γ|num:3| ❨(ἔτους)❩ἔτους ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ἑξήκοντα , ❨γ(ίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ξ|num:60| ,
11 ζυτηρᾶς κατʼ ἄνδρα
12 ❨ὁμοί(ως)❩ὁμοίως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ
12-13 ὀγδοήκον∤τα
13 , ❨γ(ίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ π|num:80| , πλοίων
14 θεαγῶν ❨ὁμοί(ως)❩ὁμοίως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ
14-15 ἑκα∤τὸν
15 εἴκοσι τέσσαρες ,
16 ❨γ(ίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ρκδ|num:124| .