Sematia

p.ryl.2.164.xml

TM: 19514HGV: 19514Date: 171 – 171Place: Hermopolites

1 m1 S-1 |gap:3|[άριον]|gap:3|άριον [Ἑξακῶντος]Ἑξακῶντος [τοῦ]τοῦ [Κο]ρ̣νηλίουΚορνηλίου Ἑρμοπολῖτις ἀναγραφομένη ἐπὶ ❨Φρο(υρίου)❩Φρουρίου Λιβὸς μητρὸς Ὀλυμπιάδος
2 |gap:12| μετὰ κυρίου τοῦ ἐμαυτῆς ἀνδρὸς Μητόκου Ἀχιλλέως Ἑρμαίῳ Διογένους ἀπὸ τῆς αὐτῆς πόλεως
3 [❨χαίρ(ειν)❩]χαίρειν [.]. S-2 [ὁμολογῶ]ὁμολογῶ [πεπρα]κέναιπεπρακέναι σοι ἀπὸ τῆς ἐνεσ[τ]ώσηςἐνεστώσης ἡμέρας ἐπὶ τὸν ἅπαντα χρόνον τὰς ὑπαρχούσας μοι ἐν τῷ
4 |gap:9| [περὶ]περὶ [Τερτ]ε̣σμῶνινΤερτεσμῶνιν ἐκ τοῦ Ἀσκληπιοδώρου κλήρου γῆς κατοικικῆς ἀναιτήτου ἀρούρας
4-5 ἕνδε∤[κα][|num:11|]ἕνδε∤κα|num:11|
5 |gap:7| [σὺν]σὺν [τοῖς]τοῖς [ἐ]πετείοιςἐπετείοις αὐτῶν ἐκφορίοις , ἃς καὶ παραδώσω κατʼ ἀ[γρὸν]ἀγρὸν σπορίμας πλήρεις τῷ τῆς
6 [κατοικίας]κατοικίας [δικαίῳ]δικαίῳ [σχ]οινίῳσχοινίῳ καθαρὰς ἀπὸ βασ[ιλ]ικῆςβασιλικῆς καὶ παντὸς ἁπλῶ[ς]ἁπλῶς [ε]ἴδο[υ]ςεἴδους [ο]ὔσαςοὔσας ἐν κοιναῖς
7 [καὶ]καὶ [ἀδιαιρέτοις]ἀδιαιρέτοις [σφραγ]ῖσισφραγῖσι τέσσαρ̣σιτέσσαρσι ἥμισει τετ[άρ]τῳ|num:4|⧼|num:1/2|⧼|num:1/4|τετάρτῳ|num:4|⧼|num:1/2|⧼|num:1/4| ἐν αἷς ὑδρεύματα καὶ ∼κρηπε̣[ὶ]ς∽κρηπὶς ἐξόπτης
7-8 πλίν∤[θου]πλίν∤θου
8 [κοινῶν]κοινῶν [ὄντων]ὄντων [καὶ]καὶ [τ]ῶντῶν ὑδρευμάτων καὶ τῆς ∼κρ[ηπ]εῖδος∽κρηπῖδος , τιμῆς τῆς πρ[ὸς]πρὸς [ἀλλή]λουςἀλλήλους συμπεφωνημένης
9 [δραχμῶν]δραχμῶν |gap:13| ἀφʼ οὗ αὐτ[όθι]αὐτόθι ἔσχον πα[ρὰ]παρὰ [σο]ῦσοῦ διὰ χειρὸς δραχ̣μὰςδραχμὰς τ[ρισχιλί]ας|num:3000|τρισχιλίας|num:3000| , ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨ἀργ(υρίου)❩ἀργυρίου ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ Γ|num:3000| , τὰς δὲ λοιπὰς
10 [δραχμὰς]δραχμὰς |gap:9| [ἀποδ]ώσειςἀποδώσεις ἕω̣[ς]ἕως [τριακάδος]τριακάδος [τοῦ]τοῦ [ὄ]ν̣τοςὄντος μηνὸς [Ἁθ]ὺρἉθὺρ [τοῦ]τοῦ [ἐνεσ]τῶτοςἐνεστῶτος ιβ|num:12| ❨(ἔτους)❩ἔτους Αὐρηλίου
11 [Ἀντωνίνου]Ἀντωνίνου [τοῦ]τοῦ [κυρίου]κυρίου [καὶ]καὶ καταγρά[ψω]καταγράψω [ὁπηνίκα]ὁπηνίκα [ἐὰ]ν̣ἐὰν αἱρῇ δημ[οσίῳ]δημοσίῳ [χρημα]τισμῷχρηματισμῷ διὰ τῶν ἐν Ἑρμοῦ
12 [πόλει]πόλει [ἀρχείων]ἀρχείων [ἵνα]ἵνα [κομί]σῃκομίσῃ τὸ τῶν [ἐγκτήσεων]ἐγκτήσεων [ἐ]πίσταλμαἐπίσταλμα κ̣[αθαρὸν]καθαρὸν [ἀπὸ]ἀπὸ πάσης κατοχῆς , τῶν τοῦ
13 [κλήρου]κλήρου [δημοσίων]δημοσίων [καὶ]καὶ [ἐπιμε]ρ̣ισμῶνἐπιμερισμῶν πά[ντων]πάντων [ἀπὸ]ἀπὸ [μὲν]μὲν [τῶ]ντῶν ἔμπροσθεν [χρόνων]χρόνων [μέ]χριμέχρι τοῦ διεληλυθότος ια|num:11| ❨(ἔτους)❩ἔτους
14 [Μάρκου]Μάρκου [Αὐρηλίου]Αὐρηλίου [Ἀντ]ωνίνουἈντωνίνου Καίσαρο[ς]Καίσαρος [τοῦ]τοῦ [κυρίου]κυρίου πρὸς ἐμὲ τ̣ὴ̣ν̣τὴν [πωλοῦσαν]πωλοῦσαν [,], [τῶ]ν̣τῶν δὲ ἀπὸ τοῦ ἐνεστῶτος ιβ|num:12| ❨(ἔτους)❩ἔτους
15 [πρὸς]πρὸς [σὲ]σὲ [καὶ]καὶ [αὐτοῦ]αὐτοῦ [τοῦ]τοῦ [ἐνεστῶτ]ο̣ς̣ἐνεστῶτος ❨(ἔτους)❩ἔτους β̣|num:2|β|num:2| ,⊱, καὶ ἐν[τεῦθεν]ἐντεῦθεν [βεβαι]ώ̣σ̣ωβεβαιώσω τὰς αὐτὰς ἀ[ρούρας]ἀρούρας [πάσῃ]πάσῃ [βε]βαιώσειβεβαιώσει , διὰ δὲ τοῦ τῆς καταγραφῆς
16 [χρηματισμοῦ]χρηματισμοῦ [ἔσονται]ἔσονται [αἵ]αἵ [τ]ετε γειτνίαι καὶ αἱ̣αἱ [τῆς?]τῆς [πράσεως?]πράσεως [δι?]αστολαίδιαστολαί . S-3 ❨(ἔτους)❩ἔτους [ιβ|num:12|]ιβ|num:12| [Αὐτοκρά]τοροςΑὐτοκράτορος Καί[σ]αροςΚαίσαρος Μάρκου Αὐρηλίου
17 [Ἀντωνίνου]Ἀντωνίνου [Σεβαστοῦ]Σεβαστοῦ [Ἀρμενι]α̣κοῦἈρμενιακοῦ Μηδικοῦ̣Μηδικοῦ [Παρθικοῦ]Παρθικοῦ [Μεγίστο]υΜεγίστου Ἁθὺρ ζ|num:7| . S-4 Πλουτ̣|gap:10||gap:2|Πλουτ|gap:10||gap:2| Τ̣[ο]ύρβωνοςΤούρβωνος τοῦ καὶ Ἀρητίωνος
18 |gap:?| [ἔγραψα]ἔγραψα [τὸ]τὸ [σῶμα]σῶμα [καθ]α̣ρ̣ὸ̣ν̣καθαρὸν ἀ̣π̣ὸ̣ἀπὸ [ἀλείφαδος]ἀλείφαδος [καὶ]καὶ [ἐπιγ]ραφῆςἐπιγραφῆς καὶ χαράξ[εως]χαράξεως m2 |gap:3|α̣ρ̣ι̣ο̣ν̣|gap:3|αριον Ἑξακῶντος
18-19 πέπρα∤[κα]πέπρα∤κα
19 |gap:17||gap:4|ο̣|gap:1||gap:17||gap:4|ο|gap:1| [καὶ]καὶ [βεβαιώσ]ωβεβαιώσω ὡς πρόκειτ[αι]πρόκειται m3 [Μήτο]κ̣ο̣ς̣Μήτοκος Ἀχιλλέως ❨ἐπιγέγρα(μμαι)❩ἐπιγέγραμμαι
20 [αὐτῆς]αὐτῆς [κύριος]κύριος |gap:20| m4 [Σωσικό]σμιοςΣωσικόσμιος καὶ Ζή[νειος]Ζήνειος |gap:9||gap:2| ∼βεβαιώσιν∽βεβαιώσειν καὶ
20-21 καταγρά∤[ψειν?]καταγρά∤ψειν
21 |gap:36| [ὡς]ὡς [πρόκει]ταιπρόκειται .