Sematia

p.ross.georg.2.35.xml

TM: 12892HGV: 12892Date: 101 – 200Place: Arsinoites

1 m1 S-1 |gap:?_lines|
1a |gap:?| [παρὰ]παρὰ [τοῦ]τοῦ
1a-1 [Σαρα]∤π̣ί̣ω̣ν̣ο̣ς̣Σαρα∤πίωνος
1 ἀργυρίου δραχμὰς |gap:?|
2 αδι|gap:2| μηνὶ Καισαρείῳ θ|num:9| ἔ̣τ[ους]ἔτους |gap:?|
3 γραφῆς παραφέρνων τρ̣ό̣πῳτρόπῳ μη̣[δενὶ]μηδενὶ |gap:?|
4 Φιλουμένῃ Ἡρακλείδου το̣[ῦ]τοῦ |gap:?|
5 ἔχειν αὐτὸν παρὰ τῆς Φ[ιλουμένης]Φιλουμένης |gap:?|
6 τῶν λοιπῶν τετάρτων τε|gap:2||gap:?|
7 |gap:3|νος καὶ μικτο̣ὶμικτοὶ δ̣ύ̣ο̣|num:2|δύο|num:2| τῆ̣ς̣τῆς |gap:?|
8 τε χρυσώματος τῆς αὐτῆς ὁλκῆς̣ὁλκῆς |gap:?|
9 διὰ Ἡρώδου ὀμνύω τὴν τ̣ο̣ῦτοῦ Αὐτοκράτο̣[ρος]Αὐτοκράτορος |gap:?| [τύχην]τύχην |gap:?|
10 πραγμά[τω]ν̣πραγμάτων μηδέ τε ∼τάλ[λα]∽ἄλλα ἀνήκοντα |gap:?|
1 |gap:?_lines| |gap:?| [ἀπόδοσιν]ἀπόδοσιν ποιήσεται ἐν μηνὶ Παῦνι τοῦ ἐνεστῶτος ἔτους ∼ἀ[ν]υ̣[περθέτος]∽ἀνυπερθέτως |gap:?|
2 |gap:?| |vac:?|
3 |gap:?| [Πέρ]σῃΠέρσῃ τῆς ❨ἐπιγο(νῆς)❩ἐπιγονῆς . S-2 ἔχειν αὐτὸν παρὰ τοῦ Πτολεμαίου χρῆ[σιν]χρῆσιν |gap:?|
4 [ὧν]ὧν [καὶ]καὶ [τὴν]τὴν [ἀμφοτέρ]ωνἀμφοτέρων ἀπόδοσιν ποιήσεται ἐν μηνὶ Παῦνι τοῦ ἐνεστῶτος [ἔτους]ἔτους |gap:?|
5 |gap:?| |vac:?|
6 [τῷ]τῷ [δεῖνι]δεῖνι |gap:?| [ἀπ]ὸἀπὸ ἀμφόδου Ὡρίωνος Ἱερακείου Πέρσῃ τῆς ❨ἐπιγο(νῆς)❩ἐπιγονῆς . S-3 ἔχ[ειν]ἔχειν [τὸν]τὸν [δεῖνα]δεῖνα |gap:?| [χρῆσιν]χρῆσιν |gap:?|
7 [πυροῦ?]πυροῦ [νέου]νέου [ἀ]δόλουἀδόλου ἀρταβῶν δύο|num:2| , ὧν καὶ τὴν ἀμφοτέρων ἀπό[δοσιν]ἀπόδοσιν [ποιήσεται]ποιήσεται [ἐν]ἐν [μηνὶ]μηνὶ |gap:?|
8 |gap:?| |vac:?|
9 |gap:?| [τοῦ]τοῦ [καὶ]καὶ Θεσμοφορίου καὶ Ἀρείῳ Ψοσνέως τοῦ Ψοσνέως |gap:?|
10 |gap:?| [μυκ]τῆριμυκτῆρι ἐξ ἀριστέρων ὥς φησιν ἀπὸ κώμης Φαρβαί[θεως]Φαρβαίθεως |gap:?|
11 |gap:?| [ὁμ]οίωςὁμοίως ❨χρῆ(σιν)❩χρῆσιν εν|gap:3| πυροῦ νέου καθαροῦ ἀδόλου ἀρτ̣[αβῶν]ἀρταβῶν |gap:?|
12 |gap:?| Νάσωνος κώμης Φαρβαίθεως χωρὶς ἄλλων ὧν [ὀφείλει]ὀφείλει [αὐτοῖς]αὐτοῖς [καθʼ]καθʼ [ἃς]ἃς [ἔχουσιν]ἔχουσιν [αὐτοῦ]αὐτοῦ [ἐγγράπτους]ἐγγράπτους [ἀσφαλείας]ἀσφαλείας [.].
13 S-4 |gap:?|ω ὥς φησιν ἀπὸ ἀμφόδου Ταμείων καὶ τῇ τούτου |gap:?|
14 |gap:?| [οὐλ]ὴοὐλὴ ❨δακ(τύλῳ)❩δακτύλῳ ❨μικ(ρῷ)❩μικρῷ ❨χ(ε)ι(ρὸς)❩χειρὸς ❨ἀριστ(ερᾶς)❩ἀριστερᾶς ὥς ❨(φησιν)❩φησιν ἀπὸ κώμης Φα[ρβαίθεως]Φαρβαίθεως |gap:?|
15 |gap:?| [ἀργυρί]ουἀργυρίου δραχμὰς ἑκατὸν τριάκοντα ἕξ|num:136| ἃς καὶ ἀπο[δώσει]ἀποδώσει [μηνὶ]μηνὶ |gap:?| [χωρὶς]χωρὶς [ἄλλων]ἄλλων |gap:?|
16 |gap:?| [ἐγγρά]πτουςἐγγράπτους ἀσφαλείας .
1 S-5 |gap:?| [οὐλὴ]οὐλὴ [χει]ρὶχειρὶ δεξιᾷ ὥς φησιν [ἀ]πὸἀπὸ ἀμφόδου Κιλίκων μετὰ κυρίου τοῦ σ[υγγενοῦς]συγγενοῦς |gap:?|
2 |gap:?| ἕως ❨μηνὸ(ς)❩μηνὸς Καισαρείου τοῦ διεληλυθότος η|num:8| ❨(ἔτους)❩ἔτους ἧς εἶχε ἐν μισ[θώσει]μισθώσει |gap:?|
3 |gap:?| ❨[λ]εγο(μένου)❩λεγομένου ❨δραχμ(ῶν)❩δραχμῶν ἕνδεκα|num:11| περὶ ὧν καὶ μηδὲν αὐτῷ ἐνκαλεῖν ❨π(ερὶ)❩περὶ οὐδε[νὸς]οὐδενὸς |gap:?|
4 |gap:?| οὐλὴ ∼χιρὶ∽χειρὶ
1 |gap:?_lines| |gap:?_lines| Θα̣[τρ]ῆςΘατρῆς ἀπάτωρ|gap:?|
2 |gap:5_lines|
00 κύριος Ἥρων
7 Ἡραὶς Φανί̣ο̣υ̣Φανίου
00 κύριος Ζώσι[μος?]Ζώσιμος |gap:?| Πτολε[μαῖος]Πτολεμαῖος |gap:?|
11 |gap:?| [δραχμὰς]δραχμὰς διακοσίας τεσσ̣[αράκοντα][|num:240|]τεσσαράκοντα|num:240| |gap:?|
12 Σαραπιὰς καὶ Ἀλεξάν̣[δρα]Ἀλεξάνδρα |gap:?| [Ἀ]μ̣μωνίουἈμμωνίου |gap:?|
13 δύο Ἰουλί̣ω̣ιἸουλίωι |gap:?|
14 ἀπὸ στρατείας |gap:?|
15 τεσσάρων|num:4| |gap:?|