Sematia

p.ross.georg.2.22.xml

TM: 12888HGV: 12888Date: 154 – 159Place: Arsinoites

1 m1 S-1 |gap:?|νετο η εβ[ρεχ]ηεβρεχη γῆ , ἐπιδεδώκασίν σο[ι]σοι |gap:?|
2 |gap:?| τὸν ἐπισκ[έπτη]νἐπισκέπτην λαβεῖν , ὃν καὶ κράτιστος ἐ[πιστρατηγὸς]ἐπιστρατηγὸς [εἵλετο]εἵλετο |gap:?|
3 |gap:?| [προσθε]ὶςπροσθεὶς ἀρίστ̣η[ν]ἀρίστην [ἀπ]όφασινἀπόφασιν , ὅτι μὴ βούλει αὐτο|gap:?|
4 |gap:?| [ἐπισκέ]ψεωςἐπισκέψεως ἤδ[η]ἤδη [τοῦ]τοῦ Νίλου ∼ἐπικαλύσαντος∽ἐπικαλύψαντος τὰ π̣[εδία]πεδία
5 |gap:?|ιναι εξ⸢ι⸣πι|gap:1|τ̣ε̣ι̣νεξιπι|gap:1|τειν πράγματα ὑπὸ τῆς τύχη[ς]τύχης |gap:?|
6 |gap:?| [ἐμ]έμψατοἐμέμψατο ὡς παραπραχθέντος ὑπὸ τῶν |gap:?|
7 |gap:?| [κ]ατʼκατʼ ἀρτάβην ἐδόθησαν τοῖς ἐπισκέπταις κ|gap:?|
8 |gap:?| [Ἀπ]ίωνἈπίων εἶπεν · S-2 ὑπόβλητος τοῦ κωμογρα[μματέως]κωμογραμματέως |gap:?|
9 |gap:?| κατ̣ε̣χώρισενκατεχώρισεν τὸ 〚κ〛κ κατʼ ἄνδρα τῶν π|gap:1|ρ|gap:?|
10 |gap:?|κ̣ω̣ν|gap:?|κων εἰ πρὸς τὰ κατʼ ἄνδρα ἀπαιτήσιμον |gap:?|
11 |gap:?| [γ]ραμμάτ̣ωνγραμμάτων καὶ εὐθέως ὑπὸ τῶν βασ[ιλικῶν?]βασιλικῶν [γραμματέων?]γραμματέων |gap:?|
12 |gap:?|[ἐπύθε?]το|gap:?|ἐπύθετο αὐτοῦ · S-3 πο[ῦ]ποῦ [κ]αὶκαὶ [π]ότερονπότερον λέγεις πα|gap:?|
13 |gap:?| [ἐ]πύθετοἐπύθετο Τιμαγένους βασιλικοῦ γραμμα̣[τέως]γραμματέως |gap:?|
14 |gap:?| [γρ]αμματέωςγραμματέως τὰ βιβλίδια ταῦτα ; S-4 Δῖος βα[σιλικὸς]βασιλικὸς [γραμματεὺς]γραμματεὺς |gap:?|
15 |gap:?| [ἐπύθετ]οἐπύθετο · S-5 τίς ὤφειλεν καταχωρίσαι αὐτά ; S-6 Ἀπίω[ν?]Ἀπίων [εἶπεν?]εἶπεν [·?]· S-7 [Πτολεμαῖος?]Πτολεμαῖος |gap:?|
16 |gap:?| [Λ]ιβερᾶλιςΛιβερᾶλις ἐπύθετο · S-8 ποῦ ἐστιν Πτολεμ̣[αῖος]Πτολεμαῖος |gap:?|
17 |gap:?| [γραμμ]ατεύςγραμματεύς ἐστιν ∼πρακτώρων∽πρακτόρων , οὐ κωμογ[ραμματεὺς]κωμογραμματεὺς |gap:?|
18 |gap:?| ∼κωμογραματέως∽κωμογραμματέως . m2 S-9 εἰπόντων |gap:?|
19 |gap:?| ἐτελεύτησεν , Λιβερᾶλις [εἶπεν]εἶπεν [·]· S-10 |gap:?|
20 |gap:?| διαγνώ[σ]ομαιδιαγνώσομαι περὶ τοῦ πράγ[ματος]πράγματος |gap:?|
21 |gap:?|ι ὑμεῖς ἐ[ν]ἐν ο̣ἴκῳοἴκῳ ἐκε⸢λε⸣ύσθη[τε]ἐκελεύσθητε |gap:?|
22 |gap:?|ν διʼ ὑπο[μ]νημάτωνὑπομνημάτων στήσ[ω]στήσω |gap:?|