Sematia

p.rein.2.136.xml

TM: 23036HGV: 23036Date: – Place:

1 m1 S-1 Ἀσκλᾶς καὶ ❨Σωτὴ(ρ)❩❨πράκ(τορες)❩Σωτὴρπράκτορες ❨ἀργ(υρικῶν)❩ἀργυρικῶν ❨Χά(ρακος)❩Χάρακος
2 ❨Πασή(μει)❩Πασήμει Κεφάλου . S-2 ἔσχομεν ❨ὑπ(ὲρ)❩ὑπὲρ ❨ἐνοικ(ίου)❩ἐνοικίου κ|num:20| ❨(ἔτους)❩ἔτους
3 ❨ἀ(πὸ)❩ἀπὸ ❨Κεφάλωνο(ς)❩Κεφάλωνος ❨Γυμνικο(ῦ)❩Γυμνικοῦ ❨ῥυπ(αρὰς)❩ῥυπαρὰς ❨δραχ(μὰς)❩δραχμὰς
4 ∼τέσσαρε̣ς∽τέσσαρας ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨ῥυπ(αραὶ)❩ῥυπαραὶ ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4| ❨(ἔτους)❩ἔτους κα|num:20| Ἁδριανοῦ
5 τοῦ κυρίου Θὼθ κα|num:21| .
6 S-3 Ἀσκλᾶς ❨σεσημ(είωμαι)❩σεσημείωμαι ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς δ|num:4|