Sematia

p.rein.2.128.xml

TM: 23028HGV: 23028Date: -18 – -18Place: Theben

1 m1 S-1 ∼Σεειατου∽Σεειάτος ∼Μαιεῦρις∽Μαιεύριος
2 καὶ Ὧρος ∼Σεειτου∽Σεειάτου υἱὸς
3 ❨τετάχ(αται)❩τετάχαται ❨λαογ(ραφίας)❩λαογραφίας ιβ|num:12| ❨(ἔτους)❩ἔτους ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς κ|num:20|
4 ❨(ἔτους)❩ἔτους ιβ|num:12| ❨Καίσα(ρος)❩Καίσαρος ❨Μεχ(εὶρ)❩Μεχεὶρ ιθ|num:19|
5 ❨Κέφα(λος)❩Κέφαλος ❨τραπ(εζίτης)❩τραπεζίτης