Sematia

p.rein.2.101.xml

TM: 23021HGV: 23021Date: 198 – 209Place: Oxyrhynchites

1 m1 S-1 |gap:10|α̣π̣|gap:2|ουασ̣|gap:2|ς̣|gap:10|απ|gap:2|ουασ|gap:2|ς ἀπὸ τῆς |gap:5|
2 |gap:10|ν̣χει|gap:10|νχει ἀπελε[υθ]έρῳἀπελευθέρῳ Νικύτος
3 |gap:10|τρος χαίρειν . S-2 ὁμολογῶ
3-4 ἐσ∤[χηκέναι]ἐσ∤χηκέναι
4 [πα]ρὰ̣παρὰ σοῦ εἰς ἰδίαν μου χρείαν
5 [τιμὴν]τιμὴν [οἴνο]υοἴνου λαγύνων ἑξήκοντα|num:60| α̣ι̣ε̣φ̣α̣(…)αιεφα…
6 |gap:10| ὅνπερ οἶνο[ν]οἶνον ἀποδώσω σοι
6-7 ἀν∤[υπερθέτως]ἀν∤υπερθέτως
7 [ἐν]ἐν [τ]ῇτῇ τρύγῃ παρὰ [λη]νὸνληνὸν ἀπὸ
7-8 γενή∤[ματος]γενή∤ματος
8 [τοῦ]τοῦ |gap:1| [❨(ἔτους)❩]ἔτους [Σε]ουήρουΣεουήρου καὶ Ἀ[ντ]ωνίνουἈντωνίνου τῶν
9 [κυρίων]κυρίων [Εὐσεβ]ῶνΕὐσεβῶν Σεβ[αστῶν]Σεβαστῶν ἐν κτήματι
10 |gap:10|α Ἱέρακος ὄντ̣[ος]ὄντος ἐν τῇ Ἀραβίᾳ
11 |gap:10||gap:1| καὶ ∼ἀπελουργο|gap:3|∽ἀμπελουργο|gap:3| μέτρ[ῳ]μέτρῳ
12 |gap:10|ον τὸν πίθον σ̣[ο]υσου
12-13 παρέ̣χον∤[τος]παρέχον∤τος
13 [εἰς]εἰς [τὸν]τὸν ❨προκεί(μενον)❩προκείμενον οἶνον κ[αὶ]καὶ [κ]ενώματακενώματα
14 |gap:10|μου αὕτη ἐγράφ|gap:1|η ὑπο|gap:1|
15 |gap:9| [κ]αὶκαὶ μέτρῳ μεγάλ[ῳ]μεγάλῳ [κ]αὶκαὶ ἔστω κυρί[α]κυρία
16 |gap:5| [παντα]χῆπανταχῆ καὶ παντὶ τῷ [ἐ]πιφέροντιἐπιφέροντι
17 |gap:10||gap:2||gap:2||gap:4| χωρὶς [βλ]α̣β̣ῶνβλαβῶν .
18 S-3 [❨(ἔτους)❩]ἔτους |gap:1| [Αὐτ]οκρ[ατ]όρωνΑὐτοκρατόρων Καισάρων Λ̣[ο]υ̣κίουΛουκίου
19 [Σεπτιμίου]Σεπτιμίου [Σ]εουή[ρο]υΣεουήρου Εὐσ[εβο]ῦςΕὐσεβοῦς Περτίνακος
20 [Ἀραβικοῦ]Ἀραβικοῦ [Ἀδ]ιαβ̣[η]νικοῦἈδιαβηνικοῦ [Παρ]θικοῦΠαρθικοῦ μεγίστου
21 [καὶ]καὶ [Μάρκου]Μάρκου [Α]ὐρηλ̣ί̣[ο]υΑὐρηλίου Ἀν̣[τω]νίνουἈντωνίνου Εὐσηβοῦς
22 [Σεβαστῶν]Σεβαστῶν Φαμεν[ὼθ]Φαμενὼθ |gap:2|