Sematia

p.rein.1.57.xml

TM: 34017HGV: 34017Date: 301 – 400Place: Arsinoites (?)

1 m1 S-1 Ἀκύλας |vac:?| Ἑρμῆτι καὶ Καπρέᾳ
2 βοηθοῖς Ὀλυμπιοδώρου τοῦ πατρός̣πατρός μου
3 χαίρειν .
4 S-2 γράμματα ἀπέστειλεν πρὸς ⋰ὑ⋱μᾶςὑμᾶς κ⋰ύ⋱ριόςκύριός
5 μου πατὴρ Ὀλυμπιόδωρος τὰ
5-6 κελεύ∤οντα
6 μὴ ἐνοχλεῖσθαι Λώ⋰ι⋱ονΛώιον τὸν
6-7 ἡμέ∤τερον
7 ἐμβολῆς ἕνεκεν τῶν ναυβίων
8 τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ καὶ τῶν αὐτοῦ .
9 S-3 ε̣ἰ̣εἰ [τ]οί̣ν̣υ̣ν̣τοίνυν ἐθελήσετε ἀποσχέσ[θα]ιἀποσχέσθαι τῆς κατὰ
10 τού̣[το]υ̣τούτου ἐ̣[ν]οχλήσ[ε]ω[ς]ἐνοχλήσεως καλῶς [ἂ]νἂν ποιήσετε ·
11 S-4 εἰ δὲ τῶ[ν]τῶν γραμ[μά]τωνγραμμάτων αὐτοῦ ἀφροντιστοῦντες
12 καταν[αγκ]άσητ[ε]καταναγκάσητε αὐ̣τὸναὐτὸν ἐμβαλέσθαι τὰ ναύβια
13 αὐτοῦ , ἀ̣πόδοτεἀπόδοτε αὐτῷ τὴν πεμφθεῖσαν
14 ⋰ὑ⋱μῖνὑμῖν [ἐπ]ι̣στολὴνἐπιστολὴν ⋰ὑ⋱πὸὑπὸ τοῦ κυρίου μου πατρὸς
15 Ὀλυμ[πιο]δ̣ώρουὈλυμπιοδώρου ὅπω̣ςὅπως γνῶ ὅτι οὐδε[μ]ίαοὐδεμία
16 χάρις μ[οι]μοι [γ]εγένηταιγεγένηται . S-5 ἐρρῶσθαι εὔχομαι
17 ὑμᾶς
18 Ἑρμῆτι Καπ[ρέᾳ]Καπρέᾳ