Sematia

o.krok.2.278.xml

TM: 704563HGV: 704563Date: – Place:

1 m1 S-1 Πρίσκος Μαξίμῳ |gap:?| [τῷ]τῷ
2 τιμιωτάτῳ χ[αίρειν]χαίρειν [·]· S-2 [θέλω?]θέλω [σε?]σε [γνῶναι?]γνῶναι
3 ὅτι ∼ἐνένεχέ∽ἐνήνοχέ μ[οι?]μοι |gap:?|
4 ἀπὸ τῆς ∼πατρί̣τ̣[ος]∽πατρίδος [μοῦ?]μοῦ [·]·
4-5 S-3 ∼[μελη?]∤σέτω∽μελη∤σάτω
5 σοι τὸ λοιπὸν καὶ ∼γράφις∽γράψεις μοι
6 ἐπιστολὴν ὅτι ποῦ εἰσιν καὶ μὴ
7 ∼ὄγνει∽ὄκνει μοι γράψαι με{με} ἐπιστολήν · S-4 ἐὰν̣ἐὰν
8 ∼εὑρήσις∽εὑρήσεις ὄνον ἐρχόμενον , ἔρχου
9 καὶ ∼σοὶ∽σὺ μετ’ αὐτοῦ · S-5 πέμψον μοι
9-10 ∼κό∤ριν∽κό∤ριον
10 μικρόν · S-6 κόμισαι παρὰ τοῦ
10-11 φέρο⸢ν⸣∤τοςφέρον∤τος
11 ∼τὴν∽τὴς ∼ἐπιστολὴν∽ἐπιστολὴς ∼δύσμην∽δέσμην
12 ∼ὤκιμον∽ὠκίμου καὶ ∼δύσμην∽δέσμην
12-13 ∼κράμ∤πιν∽κράμ∤βης
13 ∼.∽$ ❨ἔρρωσ(ο)❩ἔρρωσο .