Sematia

o.krok.2.258.xml

TM: 704543HGV: 704543Date: – Place:

1 m1 S-1 [Ἰ]ούλιςἸούλις Ἀπολινάρις
2 ∼[Π]ρ̣ί̣σκος∽Πρίσκῳ ΜιαξιμιανοῦΜ{ι}αξιμιανοῦ
3 [❨χαί(ρειν)❩]χαίρειν [·]· S-2 ∼[κ]ώ̣μισε∽κόμισαι παρὰ
3-4 Σερή∤[νου]Σερή∤νου
4 [δ]έσμηνδέσμην
4-5 σεύ∤[τλου]σεύ∤τλου
5 · S-3 γράψον μοι
6 [περὶ]περὶ [τῆ]ς̣τῆς σ̣[ωτ]η̣ρ̣ί̣α̣ς̣σωτηρίας
7 σ̣[ου]σου · S-4 ∼ἄσπασον∽ἄσπασαι ∼Πρίσκο̣ς̣∽Πρίσκον
8 ∼[ὁ]∽τὸν ∼[ἄ]λ̣λ̣ο̣ς̣∽ἄλλον καὶ ∼Ἀπολλώς∽Ἀπολλῶν ·
9 S-5 [ἐ]ρρῶσθ̣α̣ί̣ἐρρῶσθαί σ̣ε̣σε .