Sematia

o.krok.2.226.xml

TM: 704511HGV: 704511Date: – Place:

1 m1 S-1 |gap:?_lines| |gap:?||gap:2|σ̣|gap:1||gap:?||gap:?||gap:2|σ|gap:1||gap:?|
2 |gap:?||gap:1|ε̣|gap:?||gap:1|ε καὶ οὐ γεγ̣ρ̣|gap:1|φ̣|gap:1||gap:2|γεγρ|gap:1|φ|gap:1||gap:2|
3 |gap:?||gap:3|η συ οἷς ἀπόδος ∼εἲ∽ μὴ
4 ἀπόδος . S-2 ∼γεγράφατε∽γεγράφετε ∼το͂∽τῷ ∼ξένο̣υ̣∽ξένῳ καὶ
5 ἐμοὶ ∼αὐ∽οὐ . S-3 ὡς ∼τὲ∽δὲ ἐγὼ ∼θυλουρός∽θυρουρός
5-6 ∼ἰ∤μι∽εἰ∤μι
6 τῶν ∼ὅδε∽ὥδε ∼πάντε∽πάντων
6-7 ∼ὑβρίσε∤τέ∽ὑβρίσα∤τέ
7 με ∼οὕτω∽οὕτως . S-4 ἔλαβα παρὰ
8 ∼Σαραπιάτι∽Σαραπιάδος περὶ τῆς̣τῆς
9 κ̣[υ]ν̣τάνηςκυντάνης
10 καὶ ∼το͂∽τοῦ ∼στατῆρε̣ς̣∽στατῆρος
10-11 κέρμα∤τος
11 καὶ ἔδωκα αὐτῇ
11-12 μ̣[ά]∤χαιρανμά∤χαιραν
12 . S-5 καλῶς ∼ποιήσατε∽ποιήσετε
13 πέμψετε οἶνον ὀλ̣ί̣γ̣[ον]ὀλίγον
14 λεγο̣ντω̣νλεγοντων τὸ ∼πρα̣σίτ̣[ι]∽πραισίδιον |gap:?| |gap:?_lines|