Sematia

p.rain.cent.73.xml

TM: 30086HGV: 30086Date: 201 – 400Place: Hermopolis

1 m1 S-1 |gap:?_lines| |gap:?||gap:2|ροι|gap:1||gap:?||gap:1||gap:1|ι〚προσδοκ〛|gap:?|ν|gap:?||gap:2|ροι|gap:1||gap:?||gap:1||gap:1|ιπροσδοκ|gap:?|ν δυν̣α|gap:1||gap:?|τατ̣α̣δυνα|gap:1||gap:?|τατα
2 |gap:?||gap:1|ο ειερω|gap:?|ως ∼ὄκλον∽ὄχλον συ[ν]άξαςσυνάξας κατὰ τ[ο]ῦτοῦ
2-3 ἀρχιπρο∤[φήτ]ουἀρχιπρο∤φήτου
3 καὶ οικ|gap:3| σου ∼προσβευταὶ∽πρεσβευταὶ συντετιναγμένοι εἰσὶ
4 |gap:3| τοῦ ἀρχιε[ρέ]ωςἀρχιερέως καὶ ἀντεγρ[ά]φησανἀντεγράφησαν κακῶς ὡς
5 γ̣ε̣|gap:3|ο̣ιγε|gap:3|οι ἡμῖν · S-2 [π]ροσδόκαπροσδόκα ἡμᾶς πρὸς τὴν ∼αἱορτὴν∽ἑορτὴν πάντα
6 κ̣α̣[τορ]θωσάμ̣[ενο]ςκατορθωσάμενος · S-3 περὶ τῆς ∼κοζμητίας∽κοσμητίας οὐδέν μοι
6-7 ἀν∤τέ[γρα]ψαςἀν∤τέγραψας
7 , καίτοι εὐκόπως ∼γίνετε∽γίνεται σήμερον ·
8 S-4 ἀσπάζου τὸν κύριόν μου πατέρα · S-5 πάντα γὰρ εἶπον τῷ ἀδελφῷ
9 παρέσχαν αὐτῷ · S-6 ἐπιστελλέτω οὖν αὐτῷ ἡδέως ἔχοντι
10 ποιεῖν · S-7 ὥστε ∼θαρι∽θάρρει ἡμῖν , ἄδελφε ∼κύριαι∽κύριε ·
11 S-8 ἀσπάζου πάντας τοὺς σοὺς μετὰ τῆς μητρός
12 σο[υ]σου , καὶ Ἀρκάδιον τὸν φίλτατον ∼ἄσπασε∽ἄσπασαι .
13 S-9 ἐ̣ρ̣ρῶσθ̣α̣ί̣ἐρρῶσθαί [σε]σε [εὔχομαι]εὔχομαι [μετ]ὰμετὰ τοῦ οἴκου σου ὅλου
1 ❨ἀπ(όδος)❩ἀπόδος Σεραπίωνι δικολόγῳ |g:xs| ❨π(αρὰ)❩παρὰ Α̣|gap:1||gap:?|Α|gap:1||gap:?|