Sematia

p.rain.cent.109.xml

TM: 15443HGV: 15443Date: 490 – 490Place: unbekannt

1 m1 S-1 [μετὰ]μετὰ [τὴν]τὴν [ὑπα]τείανὑπατείαν Φλαουίου Εὐσε̣[βίου]Εὐσεβίου [τοῦ]τοῦ [❨λαμ(προτάτου)❩]λαμπροτάτου |gap:?|
2 |gap:?| [τρε]ισκαιδεκάτηςτρεισκαιδεκάτης ἰνδικτίω̣[νος]ἰνδικτίωνος |gap:?|
3 |gap:?|ῃ αἰδεσίμῳ πολιτευο[μένῳ]πολιτευομένῳ |gap:?|
4 |gap:?| [υἱ]ῷυἱῷ Αὐσονίου λαμπρο̣[τάτου]λαμπροτάτου |gap:?|
5 |gap:?| [υἱὸς]υἱὸς [Πα]πνουθίουΠαπνουθίου μητρὸς Θα̣|gap:?|Θα|gap:?|
6 |gap:?|μετάβολος ❨χ(αίρειν)❩χαίρειν . S-2 ὁμολ̣[ογῶ]ὁμολογῶ [διὰ]διὰ [ταύτης]ταύτης |gap:?|
7 |gap:?| [τῆς]τῆς [ἀσφα]λείαςἀσφαλείας ἑκουσίᾳ γνώμῃ |gap:?|
8 |gap:?| [ὀμνὺς]ὀμνὺς [τὸν]τὸν θ̣ε̣ῖονθεῖον καὶ σεβάσμιον ὅρκ̣[ον]ὅρκον |gap:?|
9 [ἐγγυᾶσθαι]ἐγγυᾶσθαι [κα]ὶ̣καὶ ἀναδέχεσθαι μονῆς κ[αὶ]καὶ [ἐμφανείας]ἐμφανείας |gap:?|
10 |gap:?| [μητρ]ὸ̣[ς]μητρὸς Τλεσ̣[ί]δο̣ςΤλεσίδος ἀπὸ τῆς̣τῆς |gap:?|
11 |gap:?|κ̣|gap:?||gap:?|κ|gap:?|
12 |gap:?_lines|