Sematia

p.princ.3.185.xml

TM: 17277HGV: 17277Date: 162 – 162Place: unbekannt

1 m1 S-1 |gap:4|θεων Θέωνι τῶι
2 [φιλτ]ά̣τωιφιλτάτωι χαίρειν .
3 S-2 |gap:4|π̣εις|gap:4|πεις σὺν πᾶσι οἷς
3-4 ε∤|gap:4|ας
4 ἐπιτροπεύων μου
5 ἀπ̣[ὸ]ἀπὸ Φαῶφι ἑκκαιδεκάτης
6 τοῦ ἀπεληλυθότος πρώτ[ο]υπρώτου
7 ἔτους τῶν κυρίων αὐτοκρατόρων
8 Ἀν[τ]ωνείνουἈντωνείνου καὶ Οὐήρου ἕως
9 ἑκκαιδεκάτης ⸢Φαμενὼτ⸣Φαμενὼτ τοῦ
9-10 ἐνεστῶ∤το[ς]ἐνεστῶ∤τος
10 δευτέ[ρ]ουδευτέρου ἔτους τῶν αὐτῶν
11 κυρίων Σεβαστῶν καὶ συκ̣εεσυκεε
12 |gap:4||gap:1|φ|gap:4|α̣|gap:1|υ̣|gap:1|τωι|gap:2|ψ̣|gap:3|ι|gap:3||gap:4||gap:1|φ|gap:4|α|gap:1|υ|gap:1|τωι|gap:2|ψ|gap:3|ι|gap:3|
13 π̣α̣χι̣|gap:2|σεισ|gap:2|ι̣|gap:4||gap:2|μ̣ε̣ρ̣ο̣ς̣παχι|gap:2|σεισ|gap:2|ι|gap:4||gap:2|μερος .
14 S-3 ἐρρῶσθαί σε εὔχομαι
15 ε̣ὐ̣τ̣υ̣χ̣ο̣ῦ̣ν̣τ̣α̣εὐτυχοῦντα π̣α̣ν̣οικείπανοικεί .
16 S-4 ❨(ἔτους)❩ἔτους β|num:2| Ἀντωνείνου καὶ Οὐήρου
17 Καισάρων τῶν κυρίων
17-18 Φα∤μενὼτ
18 ἑ̣κ̣κ̣α̣ι̣δ̣ε̣κ̣ά̣τ̣η̣ς̣ἑκκαιδεκάτης .