Sematia

p.princ.3.145.xml

TM: 36093HGV: 36093Date: 501 – 600Place: unbekannt

1 m1 S-1 |gap:?| [ἅπερ]ἅπερ [ἀκίνδυνα]ἀκίνδυνα
2 ὄντα ἀπὸ παντὸς κινδύνου ὁμολογοῦμεν
3 διδόναι τῇ σῇ θαυμασιότητι ἐν τῷ Φαρμοῦθι
4 μηνὶ τῆς παρούσης ∼τεσσαρασκαιδεκάτης∽τεσσαρεσκαιδεκάτης
5 ⋰ἰ⋱νδικτίονοςἰνδικτίονος ἡνίκα δεχόμεθα
6 ∼ἀραβῶνας∽ἀρραβῶνας τῶν ἡμῶν μισθῶν τῆς
7 πέντε καὶ δεκάτης ἐπινεμήσεως
7-8 ἀνυπερ∤θέτως
8 κινδύνῳ τῶν ἡμῖν ⋰ὑ⋱παρχόντωνὑπαρχόντων
9 ⋰ὑ⋱ποκειμένωνὑποκειμένων κύριον τὸ ∼γραμματῖον∽γραμματεῖον
10 ἁπλοῦν γραφέν καὶ ∼❨ἐπερρ(ωτηθέντες)❩∽ἐπερωτηθέντες ὡμολογήσαμεν
11 |g:stauros| Αὐρήλιος Γεώργιος ἀρχισταβλίτης ⋰υ⋱ἱὸςυἱὸς
12 Βίκτωρος καὶ τούτου γαμετὴ Εὐφημία
13 θυγατὴρ Ἀν̣οῦπἈνοῦπ οἱ προγεγραμμένοι πεποιήμεθα
14 τοῦτο τὸ ❨γραμμ(ατεῖον)❩γραμματεῖον τῶν τεσσάρων|num:4| ❨νομισμ(άτων)❩νομισμάτων ὡς ❨πρόκ(ειται)❩πρόκειται
15 ⋰Ἰ⋱ωάννηςἸωάννης ⋰υ⋱ἱὸςυἱὸς τοῦ μακαρίου ⋰Ἰ⋱σὰκἸσὰκ ❨ἀξιωθεὶ(ς)❩ἀξιωθεὶς ἔγραψα
16 ⋰ὑ⋱πὲρὑπὲρ αὐτῶν γράμματ[α]γράμματα [μὴ]μὴ [εἰδότων]εἰδότων