Sematia

simblos.4.14.xml

TM: 56433HGV: 56433Date: – Place:

1 m1 S-1 Παγκράτει ἀρχισωμ̣[ατο]φ̣[ύλακι]ἀρχισωματοφύλακι κ̣α̣ὶ̣καὶ [πρὸς]πρὸς [τῆι]τῆι ❨σ̣υ(ντάξει)❩συντάξει
2 παρὰ Πτολεμαίου τοῦ Πτολεμαίου Μακεδόνος
3 τῶν κατοικούντω̣ν̣κατοικούντων ἐ̣ν̣ἐν [Ὀξυρύγχοις]Ὀξυρύγχοις [τῆς]τῆς [❨Πολ(έμωνος)❩]Πολέμωνος [❨μ(ερίδος)❩]μερίδος
3a ⎴φαίν[εται]|gap:?|⎵φαίνεται|gap:?|
4 σχεδὸν ἤδη σοι ὄχ[α]ὄχα |gap:?| [τῶν]τῶν [πρότερον]πρότερον
4-5 [γεγραμμέ]∤νωνγεγραμμέ∤νων
5 ὑπομνημάτων καὶ |gap:?|
6 μαυτὸν λόγον |gap:2||gap:?|
7 των τὸν ἀδικού[μενον]ἀδικούμενον [ὑπὸ]ὑπὸ |gap:?|
8 ὑπέδειξα [σοι]σοι ὃν τρόπον |gap:?|
9 Πετοσῖρις γενόμενος κωμ[ογραμματεὺς]κωμογραμματεὺς [τῆς]τῆς [κώμης]κώμης
10 αὐτῆς ἱδίας μήνιδος χάριν π[αρα]|gap:?|παρα|gap:?|
11 ἀγενήτοις αἰτίαις ἀνέγ[ραψε]ἀνέγραψε [ἐν]ἐν τῶι κθ|num:29| ❨(ἔτει)❩ἔτει
12 σὺν ἄλλοις ἐπιβεβηκέναι ἐπὶ τὴν ὑπό τινων
13 γεωργουμένην βασιλικὴν γὴν καὶ ἀπὸ
14 χηνοβοσχικοῦ κλήρου ἀνειλημμένου
15 περὶ τῶν κ|gap:?| ὑπέταξεν σοι
16 τὸ κλ|gap:?| ει|gap:?| καὶ τ[ετα]γμέν<α>τεταγμένα
17 ἠξίουν δὲ [παρά]παρά σου κ[αὶ]καὶ [τ]οῦτοῦ <❨βα(σιλικοῦ)❩>βασιλικοῦ <❨γρ(αμματέως)❩>γραμματέως Π[ασ]ῶτοςΠασῶτος
18 γενέσθαι |gap:?| ἐπίσκεψιν συμβάντος δ̣ὲδὲ
19 πρὶν ἤτο[ι]ἤτοι [παραγεν]έσθαιπαραγενέσθαι πάντας τοὺς ἐπὶ
20 πραγμάτ[ων]πραγμάτων [ἢ] [κ]αταπλεῦσαικαταπλεῦσαι εἰς τὴν πόλιν
21 ἐν τῶι ἐνε[στῶτι]ἐνεστῶτι λ|num:30| ❨(ἔτει)❩ἔτει καὶ αὐτὸς δὲ
21-22 κατα∤πλεύσα[ς]κατα∤πλεύσας
22 |gap:4| [ἐπ]έδωκαἐπέδωκα τῶι ❨βα(σιλεῖ)❩βασιλεῖ καὶ ταῖς ❨βα(σιλίσσαις)❩βασιλίσσαις
23 ἔντευξιν [περὶ]περὶ [τ]ῶντῶν αὐτῶν .
23-24 S-2 ἐξαριθμη∤σάμενος
24 [ὅ]σ̣αὅσα ἠδυνάμην καὶ Ἀπολλόδ̣ωροςἈπολλόδωρος
25 τῶν ❨(πρώτων)❩πρώτων ❨φί(λων)❩φίλων καὶ ❨ἐπι(στάτης)❩ἐπιστάτης καὶ ❨γρ̣(αμματεὺς)❩γραμματεὺς τῶν ❨κα(τοίκων)❩κατοίκων ❨ἱπ(πέων)❩ἱππέων ὑπὸ
25-26 γενή∤ματα
26 ὁμο̣ί̣ωςὁμοίως |gap:3| καὶ προσταγῆναι
26-27 διε∤ξαγαγεῖν
27 κ̣[αὶ]καὶ [το]ὺςτοὺς ἀπὸ τούτων
27-28 χρηματισ∤μοὺς
28 ἀποδ[οθέν]τοςἀποδοθέντος σοι ἔγραψα τοῖς ἐπὶ [τῶν]τῶν
28a ⎴κα|gap:?|εμου⎵κα|gap:?|εμου
29 [πρ]α̣γμάτ[ων]πραγμάτων [μ]ηθὲνμηθὲν κατ’ ἐμοῦ |gap:2||gap:?| |gap:?_lines|
30 περὶ τῶν |gap:?|
31 [γι]νώσκεινγινώσκειν [σε]σε [θέλω]θέλω
31a ⎴ποιν|gap:?|⎵ποιν|gap:?|
32 του|gap:?|
33 ψευδεν|gap:?|
33a ⎴πλειονας|gap:?|⎵πλειονας|gap:?|
35 εγ|gap:?|
36 τοῦ διο̣ι̣[κητοῦ]διοικητοῦ
37 υπ|gap:?|
38 ἐν πο|gap:?|
39 διοικητ|gap:?|
40 περὶ τῶ[ν]τῶν |gap:?|
41 Ἁθύρ |gap:?| [πρὸς]πρὸς [τῆι]τῆι
42 συντάξ̣[ει]συντάξει
43 ❨Πολέ(μωνος)❩Πολέμωνος μ[ερίδος?]μερίδος |gap:?|
44 μενου|gap:?|
45 κατα τα|gap:?|
46 ποδι|gap:?|
47 ως πυρ|gap:?|
48 ληγον|gap:?|
49 συνεργ[άζεσθαι]συνεργάζεσθαι |gap:?|
50 απυ|gap:?|
51 τοῦ γρα[μματέως]γραμματέως |gap:?|
52 χηνοβ[οσκικ-]χηνοβοσκικ- |gap:?|
53 μη εν|gap:?|
54 μιας |gap:?|
55 πλ|gap:1|νθ|gap:?|
56 δέω χ|gap:?| |gap:?_lines|