Sematia

p.princ.2.93.xml

TM: 38685HGV: 38685Date: 601 – 700Place: Hermopolites (?)

1 m1 S-1 |g:stauros| ❨ἐμβολ(ῆς)❩ἐμβολῆς ἀπὸ ❨χω(ρίου)❩χωρίου ❨Μοιρῶ(ν)❩Μοιρῶν ∼ὀκδόεις∽ὀγδόης ❨ἰνδ(ικτίονος)❩ἰνδικτίονος
2 ❨δι(ὰ)❩διὰ Ἰωάννου ❨τόπ(ο)υ❩τόπου ∼Ἐρεμ⋰ι⋱ας∽Ἰερεμίου σίτου ἀρτάβας
3 τριάκοντα ❨μοδί(ῳ)❩μοδίῳ ❨σω̣λ(ηνικῷ?)❩σωληνικῷ , ❨γί(νονται)❩γίνονται ❨σί(του)❩σίτου ❨ἀρ(τάβαι)❩ἀρτάβαι λ|num:30| ❨μοδί̣(ῳ)❩μοδίῳ ❨σω̣λ(ηνικῷ?)❩σωληνικῷ .
4 S-2 ❨ἐγρά(φη)❩ἐγράφη ❨μη(νὸς)❩μηνὸς Ἐπὶφ ιβ|num:12| , ❨ἰνδ(ικτίονος)❩ἰνδικτίονος η|num:8| . S-3 Βίκτωρ ∼ὅ̣ς∽ὥς στοι[χεῖ]στοιχεῖ .