Sematia

o.krok.2.208.xml

TM: 704493HGV: 704493Date: – Place:

1 m1 S-1 Ἀντωνεῖνος Σεκούνδᾳ · S-2 ∼ὡς∽ἕως
1-2 ἄρ∤τι
2 ∼ἐνόμισό̣ν∽ἐνόμισά σε ∼γυναῖκαν∽γυναῖκα εἶναι .
3 S-3 οὐκ εἶ δὲ γυνή · S-4 ὅλον τὸ
3-4 ∼πραισεί∤διν∽πραισί∤διον
4 ∼ἀ̣ννωμην∽ἀγνωμονεῖν πεπο̣ί̣<η>κεςπεποίηκες .
5 S-5 ἐγὼ ὅλως οὐκ αἰσχύνομαι
6 ἐρχόμενος παρά σε , ἀπάρτι δὲ
7 μέλλω αἰσχυνὴν ἔχειν χάριν
8 τῆς δελφακίδος . S-6 ἐὰν μὴ ∼ἔρθῃς∽ἔλθῃς
9 ὧδε οὐ ∼δίδει∽δίδωσι ∼ἡμεῖν∽ἡμῖν αὐτή̣ναὐτήν .
10 S-7 τὸ̣τὸ λ̣υπ̣ὸ̣ν̣λυπὸν ο̣ἴ̣σειςοἴσεις τὸ ∼⋰ἱ⋱μιαρτάβιν∽ἡμιαρτάβιον
11 τῶν ἄρτ̣ω̣ν̣ἄρτων · S-8 μὴ π̣έμψειςπέμψεις μοι .
12 S-9 ἔγραψα̣ἔγραψα το̣ῦ̣τ̣ο̣τοῦτο τὸ
12-13 ὄστρα∤κον
13 ἀν̣τὶἀντὶ τοῦ μικροῦ .