Sematia

p.princ.2.57.xml

TM: 27162HGV: 27162Date: 101 – 200Place: unbekannt

1 m1 S-1 |gap:?_lines|
2 |gap:10_lines|
1 παυλ̣υ̣τ̣|gap:2||gap:1|παυλυτ|gap:2||gap:1| εἰς Τιβερ[ε]ίνουΤιβερείνου σκ̣|gap:4|σκ|gap:4| ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ |gap:1||gap:?|
2 κ[α]ὶ̣καὶ |gap:5| ε̣ρ̣μ̣|gap:4||gap:2|υ̣τ̣|gap:1|ερμ|gap:4||gap:2|υτ|gap:1| |gap:1| ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ τπ|num:380|
3 τ̣ι̣μὴτιμὴ κ̣α̣τ̣η̣διακατηδια τῶν ὅπλων ἱππ[ι]κῶνἱππικῶν
4 κα[ὶ]καὶ [ἱ]ματίωνἱματίων καὶ σκευῶν ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ χ|num:600|
5 κ̣α̣ὶ̣καὶ |gap:1||gap:5||gap:2||gap:4||gap:1|νου ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ρ|num:100|
6 γίνον[τ]αιγίνονται ἀργυρίου τάλαντον ἓν|num:1|
7 καὶ ∼δραχμὰς∽δραχμαὶ ∼τρισχιλιας∽τρισχίλιαι ∼ἐνακοσιας∽ἐνακόσιαι
8 ὀγδοήκοντα ∼ὀκτό∽|num:3988|ὀκτώ|num:3988| .
9 S-2 ἐκ τούτων ∼ἐδαπανηθη∽ἐδαπανήθησαν εἰς ∼φωκαριν∽φωκάριον
10 τοῦ ∼Ἀντωνίω∽Ἀντωνίου ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ τ|num:300|
11 καὶ εἰς δια⸢τρο⸣φὴνδιατροφὴν τῶν παιδίων καὶ τῆς
12 γυναικὸς καὶ τῆς μητρὸς αὐτοῦ ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ τπη|num:388|
13 γίνονται ἀργυρίου τάλαντον ἓν|num:1| καὶ
13-14 δρα∤χμαὶ
14 τρισχίλιαι τριακόσιαι|num:3300| .