Sematia

p.princ.2.49.xml

TM: 17363HGV: 17363Date: 217 – 217Place: unbekannt

1 m1 S-1 Αὐρήλιοι Ἰ̣ο̣ύ̣λ̣ι̣ο̣ς̣Ἰούλιος καὶ Ἰ̣ά̣σ̣ω̣ν̣Ἰάσων
2 καὶ ❨Ἀντίπατ(ρος)❩Ἀντίπατρος ❨ἀπαιτητ(αὶ)❩ἀπαιτηταὶ ❨κριθ(ῆς)❩κριθῆς
2-3 Σ̣υρι∤ακῆςΣυρι∤ακῆς
3 Δράκοντι καὶ ὡς
3-4 χρη∤❨ματ(ίζει)❩χρη∤ματίζει
4 ἔσχαμεν παρὰ σοῦ ἀπὸ τῶ̣ν̣τῶν
5 ἐπʼ ❨ὀνόματ(ος)❩ὀνόματος Αὐρηλίου Διοσκόρου
6 ❨κ̣(ρι)θ̣(ῆς?)❩κριθῆς η|num:1/8_tick| ιϛ|num:1/16_tick| , ❨γ(ίνεται)❩γίνεται η|num:1/8_tick| ιϛ|num:1/16_tick| , χο(…)χο… α|num:1|⸜ρκ̣η|num:128|⸝α|num:1|ρκη|num:128| .
7 S-2 ❨(ἔτους)❩ἔτους κε|num:25| Ἀ̣ν̣τ̣ω̣ν̣ί̣ν̣ουἈντωνίνου τοῦ κυρίου
8 Σεβα̣σ̣τ̣ο̣ῦ̣Σεβαστοῦ , Φ̣α̣ρ̣μ̣ο̣ῦ̣θ̣ι̣Φαρμοῦθι β|num:2| .
9 S-3 ιθ|num:19| ❨(ἔτους?)❩ἔτους |gap:1||gap:?|
10 κ|num:20| ❨(ἔτους?)❩ἔτους |gap:1||gap:?|
11 |gap:1||gap:8||gap:1|σ̣χα̣|gap:1||gap:8||gap:1|σχα
12 |gap:?_lines|