Sematia

p.prag.3.224.xml

TM: 41503HGV: 41503Date: 314 – 314Place: Arsinoiton Polis

1 m1 S-1 Ἀντώνιος Σαραπ̣ά̣μωνΣαραπάμων ❨στρ(ατηγὸς)❩στρατηγὸς ❨Ἀρ(σινοίτου)❩Ἀρσινοίτου
2 ❨Αὐρ̣η̣λ̣(ίῳ)❩Αὐρηλίῳ Διδάρῳ ❨ἀρχ(ιερατεύσαντι)❩ἀρχιερατεύσαντι γεουχοῦντι
3 ἐν Τ̣εβέτνυΤεβέτνυ χαίρειν ·
4 S-2 ἔναρχος πρύτανις Α|gap:6|τ̣οςΑ|gap:6|τος
5 διʼ ὧν μοι ἐπέσ[τε]ι̣λενἐπέστειλεν ἐδήλωσεν
6 ᾑρῆσθαί σε [εἰ]ςεἰς τὸ ὑποδέξασθαι
7 ἐργ̣ά̣τ̣αςἐργάτας καὶ τ̣έ̣κτοναςτέκτονας καὶ
7-8 οἰκο∤δ̣[ό]μ̣ο̣υςοἰκο∤δόμους
8 καὶ ν̣ω̣το̣φόρανωτοφόρα ἅμα
9 τῷ προεπισταλέντι Ἀκυλάῳ̣Ἀκυλάῳ
10 Χαιρήμονος ❨βο̣υ̣λ̣(ευτῇ)❩βουλευτῇ καὶ
10-11 ἀποκομί∤σαι
11 εἰ[ς]εἰς [τ]ὴ̣ν̣τὴν λ̣α̣μ̣προτ̣ά̣[την]λαμπροτάτην ❨[Ἀ]λ̣ε̣ξ(άνδρειαν)❩Ἀλεξάνδρειαν εἰς
12 τὰ ἐκ̣[εῖ]ἐκεῖ δ̣ημόσιαδημόσια ἔ̣[ργα]ἔργα κ̣α̣τ̣ὰ̣κατὰ κ̣έ̣λ̣ε̣υ̣σ̣ι̣ν̣κέλευσιν
13 τοῦ κυρί[ου]κυρίου μ̣ουμου διασ̣η̣[μο]τ̣ά̣τ̣ο̣υ̣διασημοτάτου ἐπάρχου
14 τ̣ῆςτῆς Αἰγύπτου Ἰου̣[λ]ίο[υ]Ἰουλίου [Ἰ]ο̣υ̣λ̣ι̣α̣νοῦἸουλιανοῦ .
15 S-3 ἵ̣[νʼ]ἵνʼ [οὖν]οὖν ε̣ἰ̣δῇςεἰδῇς ἐ̣[πέστει]λ̣άἐπέστειλά σ̣ο̣ι̣σοι .
16 m2 S-4 ἐ̣ρ̣ρ̣[ῶ]σθαίἐρρῶσθαί σ[ε]σε
17 εὔχομαι .
18 m1 S-5 ∼ὑπ̣ατίας∽ὑπατείας Ῥουφίου Οὐολουσιανοῦ
19 καὶ Πετρωνίου Ἀννιανοῦ
20 τῶν λαμπροτάτων Φαμενὼθ
21 ⊢δ⊣|num:4|δ|num:4| .