Sematia

p.prag.2.197.xml

TM: 37497HGV: 37497Date: – Place:

1 m1 S-1 |g:rho-cross| ∼ἀπέστιλα∽ἀπέστειλα τῇ ⋰ὑ⋱μετέρᾳὑμετέρᾳ ἐξουσίᾳ ὀλίγον ∼τυρια∽τυρίου κ[αὶ]καὶ ἐν|g:apostrophe|νέα|num:9| ∼κόματα∽κόμματα θρισ|g:apostrophe|σίων
2 καὶ ὀλίγον ⋰ἰ⋱χθύοςἰχθύος καὶ καταξίωσον ⋰ὑ⋱μετέρ[ᾳ]ὑμετέρᾳ ἐξουσίᾳ [πέ]μψαιπέμψαι μοι οτινοσε
3 ⋰ἰ⋱χθύοςἰχθύος ∼ἐδέξασθαι∽ἐδέξασθε , καὶ θέλω δοῦναι μη χάριν ἵνα π̣ρ̣|gap:4||gap:2|ρ̣|gap:1||gap:1|νπρ|gap:4||gap:2|ρ|gap:1||gap:1|ν σκουλόβιος
4 καθὼς ∼π̣ρότευσον∽πρώτευσον κατὰ ∼ἐνιαυτὸον∽ἐνιαυτὸν ∼ἐπιδὴ∽ἐπειδὴ οαν|gap:2||gap:1||gap:1|ων|gap:1|ως μου ἐστὶν
5 ἐγὼ δὲ μὴ πο̣σ̣τ̣ερει̣ποστερει ἐγὼ ∼ἀ̣π̣έστιλα∽ἀπέστειλα τῇ ⋰ὑ⋱μετέρᾳὑμετέρᾳ ἐξου̣[σίᾳ]ἐξουσίᾳ |gap:2|⋰ι⋱ε|gap:2|η|gap:2|ιε|gap:2|η πέ̣[ν]τε̣|num:5|πέντε|num:5| [καὶ]καὶ
6 εν̣α̣τ̣ρ̣η|gap:1|ενατρη|gap:1| ἓν|num:1| κ̣α̣ὶκαὶ ∼φαγους∽φάγρους πέντε|num:5| καὶ κοριάξους ἐνν̣έ̣α̣|num:9|ἐννέα|num:9| καὶ ∼ἀλᾶντα∽ἀλλᾶντα ∼ἑναν∽ἕνα κ[α]ὶκαὶ δέκα|num:10|
7 ∼περιστέρεα∽περιστέρια καὶ δέκα|num:10| ∼κόματα∽κόμματα θρισ|g:apostrophe|σίων̣θρισ|g:apostrophe|σίων , δέσ̣π̣οταδέσποτα . S-2 |g:rho-cross|
8 ἐπίδος τῷ ἐμῷ ∼δεσπότεͅ∽δεσπότῃ τῷ ἐνδοξο̣τ̣άτῳἐνδοξοτάτῳ ❨Φλ(αουίῳ)❩Φλαουίῳ Βασιλίῳ ❨στρατηλ(άτῃ)❩στρατηλάτῃ |g:stauros| Ἀβρααμίου ❨πρεσβ̣(υτέρου)❩πρεσβυτέρου