Sematia

p.prag.1.64.xml

TM: 40947HGV: 40947Date: 636 – 636Place: Arsinoiton Polis

1 m1 S-1 |g:stauros| ἐν ὀν[όματι]ὀνόματι [το]ῦ̣τοῦ κυρίου καὶ δεσπότου Ἰησοῦ
2 Χριστοῦ τοῦ θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν βασιλείας
3 τοῦ εὐσεβεστάτου καὶ φιλανθρώπου ἡμῶν ❨δεσπ(ότου)❩δεσπότου
4 ❨Φλ(αουίου)❩Φλαουίου Ἡρακλείου τοῦ αἰωνίου Αὐγούστου καὶ ❨Αὐτοκρά(τορος)❩Αὐτοκράτορος
5 ἔτους κϛ|num:26| Παῦνι γ|num:3| τέλει θ|num:9| ❨ἰν(δικτίονος)❩ἰνδικτίονος ἐν ❨Ἀρ(σινόῃ)❩Ἀρσινόῃ .
6 S-2 ❨Φλ(αουίῳ)❩Φλαουίῳ Θεοδοσίῳ τῷ εὐκλεεστάτῳ ❨στρατηλά(τῃ)❩στρατηλάτῃ
7 δουκὶ καὶ αὐγουσταλίῳ ταύτης τῆς Ἀρκάδων ❨ἐπαρχ(ίας)❩ἐπαρχίας
8 τὸ κοινὸν τῆς ἐργασίας τῶν κλειδοποιῶν
9 ταύτης τῆς Ἀρσινοιτῶν πόλεως διʼ ἡμῶν Γεωργίου
10 διακόνου υἱοῦ Ἀπολλῶ καὶ Φοιβάμμωνος ἐπιστάτου
11 υἱοῦ Ἀνουτίου κ[α]ὶκαὶ Μηνᾶ υἱοῦ Σιττᾶ καὶ ⋰Ἰ⋱ωσὴφἸωσὴφ
12 υἱοῦ Μιᾶς καὶ Θεοδώρου υἱοῦ Π|gap:3||gap:?||gap:1||gap:?||gap:1||gap:?|ας̣Π|gap:3||gap:?||gap:1||gap:?||gap:1||gap:?|ας
13 υἱοῦ Γεωργίου τῶν καὶ νοτ|gap:?|τ̣ουςνοτ|gap:?|τους
14 |gap:?_lines|
1 |g:stauros| ❨ἀπόδειξ(ις)❩ἀπόδειξις ❨τιμ(ῆς)❩τιμῆς ❨ἀλυσιδ(ίων)❩ἀλυσιδίων ❨σιδηρ(ο)θ(έντων)❩σιδηροθέντων ιδ|num:14| ❨γενομέ(νη)❩γενομένη ὑπὸ τ[ο]ῦτοῦ |gap:?|