Sematia

p.petr.3.125.xml

TM: 7593HGV: 7593Date: -300 – -201Place: Arsinoites

1 m1 S-1 |gap:?|λεωνος
2 |gap:?| [το]ῦτοῦ παρὰ
3 |gap:?|ου
4 |gap:?|κου
5 |gap:?|εως Ἁρσιήσιος
6 |gap:?| τῆς Παυῆτος
7 |gap:7|ογραμματεὺς ε|gap:1|ι τούτων
8 [πε]ρ̣ὶ̣περὶ ὧν ἐγεγράφει Διοτίμωι ἔχθεμα
9 [ἐ]χθεῖναιἐχθεῖναι Κλεινίαν καὶ κήρυγμα
10 ποιήσασθαι μὴ καταβάλλειν τοῖς
11 λογευταῖς μηθένα ἀργύριον , ἔφη
12 μὴ ἐκτεθεικέναι Κλεινίαν τὸ ἔχθεμα
13 μηδὲ τὸ κήρυγμα ποιήσασθαι ,
13-14 γε∤γραφέναι
14 δὲ Διοτίμωι ἐπιστειλάντων
15 [α]ὐτῶιαὐτῶι τῶν λογευτῶν · S-2 καὶ περὶ τοῦ ἀργυρίου δὲ
16 ἔφη ἀποβεβίασθα[ι]ἀποβεβίασθαι [Κ]λεινία[ν]Κλεινίαν |gap:1|π̣ενεμαν|gap:1|πενεμαν τὸν
17 [λογευ]τὴνλογευτὴν ὥστε δοῦναι τοῖς ἀποστέλλουσι
18 |gap:8|αρ̣ιδα|gap:8|αριδα ἐπὶ τὸ σήσαμον
19 |gap:?||gap:1| ἔφη ἀποβεβίασθαι |gap:4|α