Sematia

p.petr.2.39.xml

TM: 7543 4257 7586 7569 7472 7577HGV: 7543a 4257a 7586 7569a 7472 7577Date: – Place:

1 m1 S-1 Ἡρακλείτωι Ἰσοκράτους ∼Μιτυλην[αίωι]∽Μυτιληναίωι
2 διʼ Ἁρβίχιος κωμάρχου εἰς τὸν Κρίτωνος [καὶ]καὶ
3 Νικομάχου ❨κλ(ήρους)❩κλήρους τῶν πρεσβυτέρων [τοὺς]τοὺς
4 περὶ Κερκεῆσιν τῆς Ἀχοάπιος
4-5 νομ[αρ]∤χίαςνομαρ∤χίας
5 εἰς ❨(ἀρούρας)❩ἀρούρας μ|num:40| κρότωνος γ|num:3|
6 Πάιτι Φαμῆτος καὶ Πάσιτι Ὥρου κ[αὶ]καὶ
7 Πάσιτι Κολώνθιος εἰς τὴν ξυλῖτιν
8 τὴν περὶ Ἀττίνου Ἰσιεῖον τῆς α[ὐτῆς?]αὐτῆς
9 νομαρχίας εἰς ❨(ἀρούρας)❩ἀρούρας κ|num:20| κρότωνος α|num:1| [𐅵|num:1/2|]𐅵|num:1/2| |gap:?|
10 Νέωνι γεωργῶι εἰς τὸν Λ̣υ̣σ̣ί̣π̣π̣ο̣υ̣Λυσίππου ❨κλ(ῆρον)❩κλῆρον
11 τὸν περὶ Ἡρακλείαν τῆς Φιλίππου
12 νομαρχίας εἰς ❨(ἀρούρας)❩ἀρούρας ν|num:50| κρότωνος γ|num:3| 𐅵|num:1/2| [δ|num:1/4_tick|]δ|num:1/4_tick|
13 Κλεονίκωι ε[ἰ]ςεἰς τὸν Ἀσκλάπωνος καὶ
14 Σωπάτρου πρεσβυτέρων κλήρους
15 οὓς γεωργεῖ περὶ Σεβέννυτον
16 [τῆς]τῆς [Μαιμά]χουΜαιμάχου νομαρχίας εἰς ❨(ἀρούρας)❩ἀρούρας κ|num:20|
17 κρ[ότωνος]κρότωνος α|num:1| 𐅵|num:1/2|
18 |gap:6||gap:4||gap:4||gap:1| κατα
19 |gap:6||gap:4||gap:2| τῆ[ς]τῆς
19-20 Ἀριστάρ∤[χου]Ἀριστάρ∤χου
20 [νομαρχίας]νομαρχίας εἰς ❨(ἀρούρας)❩ἀρούρας ρ|num:100| κρό[των]οςκρότωνος ζ|num:7| 𐅵|num:1/2|
21 [εἰς]εἰς [τὴν]τὴν βασιλικὴν γῆν καὶ πρε[σβυτέρων]πρεσβυτέρων
22 [κλήρους]κλήρους [περ]ὶπερὶ Κερκεσοῦχα ὡσαύτω[ς]ὡσαύτως |gap:?|
23 [εἰς]εἰς [❨(ἀρούρας)❩]ἀρούρας |gap:1| κρότωνος γ|num:3| 𐅵|num:1/2| δ|num:1/4_tick|
24 |gap:?_lines|
1 κγ|num:23| τοῦ Λώιτος γ|num:3| ❨(διώβολον)❩|num:2|διώβολον|num:2| ❨(ὧν)❩ὧν α|num:1| ❨(τετρώβολον)❩|num:4|τετρώβολον|num:4|
2 κδ|num:24| Κομοάπιος ❨σῶ(μα)❩σῶμα ϛ|num:6| ❨(ὧν)❩ὧν δ|num:4|
3 Πετοσίριος ❨ὡσ(αύτως)❩ὡσαύτως δ|num:4| ❨(ὧν)❩ὧν β|num:2|
4 Ὀρσενούπιος ❨ὡσ(αύτως)❩ὡσαύτως α|num:1| ❨(διώβολον)❩|num:2|διώβολον|num:2| [❨(ὧν)❩]ὧν ❨(τετρώβολον)❩|num:4|τετρώβολον|num:4|
5 κε|num:25| ἐν τῶι Κολαθύτι̣[ος]Κολαθύτιος [β|num:2|]ε̣|num:5|β|num:2|ε|num:5| ❨(ὀβολοὶ?)❩ὀβολοὶ γ̣|num:3|γ|num:3| 𐅵|num:1/2| ❨(ὧν)❩ὧν ιθ|num:19| [❨(ὀβολός)❩]ὀβολός
6 Ὥρου τοῦ Νεχθο̣νίβι[ος]Νεχθονίβιος [θ|num:9|]θ|num:9| [❨(τετρώβολον)❩|num:4|]τετρώβολον|num:4| ❨(ὧν)❩ὧν δ|num:4| ❨(πεντώβολον)❩|num:5|πεντώβολον|num:5|
7 ἐν τῶι Μαρρέους [ιε|num:15|]ιε|num:15| ❨(τετρώβολον)❩|num:4|τετρώβολον|num:4| ❨(ὧν)❩ὧν ζ|num:7| ❨(πεντώβολον)❩|num:5|πεντώβολον|num:5|
8 κϛ|num:26| Τεχενσθέως |gap:?| η̣|num:8|η|num:8| ❨(ὀβολὸς)❩ὀβολὸς α|num:1| 𐅵|num:1/2| ❨(ὧν)❩ὧν δ|num:4| ❨(ἡμιωβέλιον)❩ἡμιωβέλιον ❨(τέταρτον)❩τέταρτον ❨(ὀβολοῦ)❩|num:1/2|⧼|num:1/4|ὀβολοῦ|num:1/2|⧼|num:1/4|
9 ἐν τῶι Κομοάπι[ος]Κομοάπιος λη|num:38| ❨(ὧν)❩ὧν λ|num:30|
10 ἐν τῶι Παλεύιος |gap:?| [β|num:2|]α|num:1|β|num:2|α|num:1| ❨(ὧν)❩ὧν ι|num:10| ❨(τριώβολον)❩|num:3|τριώβολον|num:3|
11 ἐν τῶι Ὥρου Ἰναρώυτος ϛ|num:6| ❨(ὀβολὸς)❩|num:1|ὀβολὸς|num:1| ❨(ὧν)❩ὧν γ|num:3| ❨(ὀβολὸς)❩|num:1|ὀβολὸς|num:1|
12 κζ|num:27| τοῦ Λώιτος ❨σωμά(των)❩σωμάτων ιβ|num:12| ❨(διώβολον)❩|num:2|διώβολον|num:2| ❨(ὧν)❩ὧν ϛ|num:6| ❨(ὀβολὸς)❩|num:1|ὀβολὸς|num:1|
13 κη|num:28| Ὧρος Νεχθενίβιος ιγ|num:13| ❨(τετρώβολον)❩|num:4|τετρώβολον|num:4| ❨(ὧν)❩ὧν ϛ|num:6| ❨(πεντώβολον)❩|num:5|πεντώβολον|num:5|
14 |gap:?| τοῦ Σοκέως σωμάτων β|num:2| ❨(τετρώβολον)❩|num:4|τετρώβολον|num:4| ❨(ὧν)❩ὧν α|num:1| ❨(διώβολον)❩|num:2|διώβολον|num:2|
15 τ[οῦ]τοῦ Τολωίτος ιγ|num:13| ❨(ὀβολὸς)❩ὀβολὸς α|num:1| 𐅵|num:1/2| ❨(ὧν)❩ὧν ϛ|num:6| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ γ|num:3| 𐅵|num:1/2| δ|num:1/4_tick|
16 τοῦ Πάιτος ❨ὡσ(αύτως)❩ὡσαύτως β|num:2| ❨(διώβολον)❩|num:2|διώβολον|num:2| ❨(ὧν)❩ὧν α|num:1| ❨(ὀβολὸς)❩|num:1|ὀβολὸς|num:1|
17 τοῦ Ὥρου Ἰναρώυτος ζ|num:7| ❨(ὧν)❩ὧν γ|num:3| ❨(τριώβολον)❩|num:3|τριώβολον|num:3|
18 κθ|num:29| τοῦ Τολώιτος α|num:1| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ γ|num:3| 𐅵|num:1/2| ❨(ὧν)❩ὧν ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ δ|num:4| 𐅵|num:1/2| δ|num:1/4_tick|
19 Κολαθ̣ύ̣[τι]οςΚολαθύτιος οἴνου κ|num:20| ❨(ὧν)❩ὧν ιε|num:15|
20 Ὀρσον̣[ούπιος]Ὀρσονούπιος α|num:1| ❨(ὀβολὸς)❩|num:1|ὀβολὸς|num:1| ❨(ὧν)❩ὧν ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ γ|num:3| [𐅵|num:1/2|]𐅵|num:1/2|
21 τοῦ |gap:?| λ̣|num:30|λ|num:30| ❨(ὧν)❩ὧν ι̣ε|num:15|ιε|num:15|
1 εἰς κατα|gap:?|
2 ἐν Σεβεννύτ[ωι]Σεβεννύτωι |gap:?|
3 ὥστε ἐπίσκοπον [καὶ?]καὶ |gap:?|
4 γραμματικὸν
5 γίνεται ❨ἀργ(υρίου)❩ἀργυρίου ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ϛ|num:6| |gap:?|
6 ❨χα(λκοῦ)❩χαλκοῦ φ|num:500|
7 λοιπαὶ ❨ἀργ(υρίου)❩ἀργυρίου ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ κ|num:20|
8 αν(…)αν… Βφ|num:2500|
9 χαλκοῦ ❨(τάλαντ…)❩τάλαντ… |gap:?|
10 ❨(γίνεται)❩γίνεται ❨(τάλαντα)❩τάλαντα ζ|num:7| κϛ|num:26||gap:1| |gap:?|
11 τούτων
12 χόρτου δεσμῶν φν|num:550| α|gap:?|
13 ὄψου |gap:?|
14 Ἀκουσιλάῳ παιδαρίῳ |gap:1||gap:?|
15 κευην κλειδοποιῷ |gap:?|
16 τιμὴν κλειδῶν |gap:?|
17 ❨(γίνεται)❩γίνεται ❨(τάλαντον)❩τάλαντον α|num:1| |gap:1||gap:3| |gap:?|
18 Φαῶφι
19 α|num:1| κριθῆς πορείοις β|num:2| ❨χ[(οινικ…)]❩χοινικ… |gap:?|
20 ἱερείῳ ❨χο(ίνικες)❩χοίνικες δ|num:4|
21 β|num:2| κριθῆς π̣ο̣ρ̣ε̣ί̣ο̣ι̣ς̣πορείοις ❨χ(οίνικες)❩χοίνικες β|num:2|
22 ἱερείωι ❨χ(οίνικες)❩χοίνικες δ|num:4|
23 γ|num:3| κριθῆς |gap:2||gap:?|
1 |gap:?_lines| |gap:?| διὰ τοῦ αὐτοῦ
2 |gap:?|περ ❨ὀρφ(αν…)❩ὀρφαν… σ|num:200|
3 [β|num:2|]β|num:2| [❨(ἔτους)❩]ἔτους [τριηράρχ]ηματριηράρχημα ε|num:5|
4 [διάχωμ]αδιάχωμα δ|num:4| ❨(ὀβολὸς)❩|num:1|ὀβολὸς|num:1|
5 [βύρσης]βύρσης η|num:8| ❨(γίνονται)❩γίνονται ιζ|num:17| ❨(ὀβολὸς)❩|num:1|ὀβολὸς|num:1|
6 [❨οἰκονο(μικὸν)❩]οἰκονομικὸν [β|num:2|]β|num:2| [❨(ἔτους)❩]ἔτους ❨[χωμα]τι(κὸν)❩χωματικὸν ❨χα(λκοῦ)❩χαλκοῦ ιζ|num:17| ❨(διώβολον)❩|num:2|διώβολον|num:2|
7 [❨(γίνονται)❩]γίνονται [ἀργυρίου]ἀργυρίου [ιζ|num:17|]ιζ|num:17| [❨(ὀβολὸς)❩|num:1|]ὀβολὸς|num:1| ❨χα(λκοῦ)❩χαλκοῦ ιζ|num:17| ❨(διώβολον)❩|num:2|διώβολον|num:2|
8 [σίτου]σίτου [β|num:2|]β|num:2| [❨(ἔτους)❩]ἔτους [ἰατρι]κὸνἰατρικὸν β|num:2|
9 [φυλακιτικὸν]φυλακιτικὸν γ|num:3|
10 [ἀνιππίας]ἀνιππίας κη|num:28|
11 [λειτουργικὸν]λειτουργικὸν κ|num:20| ❨(γίνονται)❩γίνονται νγ|num:53|
1 |gap:2| ❨(γίνονται)❩γίνονται ξα|num:61| ιβ|num:1/12_tick| ❨(ὧν)❩ὧν μετρεῖ β|num:2| ❨(ἔτους)❩ἔτους
2 φυλακιτικὸν γ|num:3|
3 λειτουργικὸν ιγ|num:13|
4 ἰατρικὸν β|num:2| ❨(γίνονται)❩γίνονται ιη|num:18|
5 ❨(λοιπαὶ)❩λοιπαὶ μγ|num:43| ιβ|num:1/12_tick|
6 |gap:1_lines| ❨τέ(τακται?)❩τέτακται Πυθαγόρας Ἀθηναῖος
7 ⸢ὁ⸣ ⸢❨κλ(ῆρος)❩⸣κλῆρος ⸢❨ἴδι(ος)❩⸣ἴδιος ὀρφανὸς υ|num:400|
8 β|num:2| ❨(ἔτους)❩ἔτους τριηράρχημα ε|num:5|
9 διάχωμα δ|num:4| ❨(ὀβολὸς)❩|num:1|ὀβολὸς|num:1|
10 βύρσης η|num:8| ❨(γίνονται)❩γίνονται ιζ|num:17| ❨(ὀβολὸς)❩|num:1|ὀβολὸς|num:1|
11 ❨οἰκονο(μ…)❩οἰκονομ… ❨βα(σιλ…)❩βασιλ… ❨χωματι(κὸν)❩χωματικὸν ❨χα(λκοῦ)❩χαλκοῦ λε|num:35| ❨(τετρώβολον)❩|num:4|τετρώβολον|num:4|
12 ❨(γίνονται)❩γίνονται ἀργ[υρ]ίουἀργυρίου ιζ|num:17| ❨(ὀβολὸς)❩|num:1|ὀβολὸς|num:1| ❨χα(λκοῦ)❩χαλκοῦ λε|num:35| ❨(τετρώβολον)❩|num:4|τετρώβολον|num:4|
13 σίτου β|num:2| ❨(ἔτους)❩ἔτους ἰατρικὸν β|num:2|
14 φυλακιτικὸν γ|num:3|
15 ἀνιππίας λγ|num:33| 𐅵|num:1/2| δ|num:1/4_tick| η|num:1/8_tick|
16 λειτουργικὸν μ|num:40| ❨(γίνονται)❩γίνονται οη|num:78| 𐅵|num:1/2| δ|num:1/4_tick| η|num:1/8_tick|
17 α|num:1| ❨(ἔτους)❩ἔτους στεφάνου ια|num:11| η|num:1/8_tick|
18 ἄλλου παρουσίας ιβ|num:12|
19 ἰατρικὸν β|num:2|
20 λειτουργικὸν μ|num:40| ❨(γίνονται)❩γίνονται ξε|num:65| η|num:1/8_tick|
21 ❨(γίνονται)❩γίνονται ρμδ|num:144|
22 εἰς τοῦτο μετρεῖ β|num:2| ❨(ἔτους)❩ἔτους
23 [ἰ]ατρικὸνἰατρικὸν β|num:2| , φυλακιτικὸν γ|num:3| ,
24 λειτουργικὸν η|num:8| ❨(γίνονται)❩γίνονται ιγ|num:13|
25 ❨(λοιπαὶ)❩λοιπαὶ ρλα|num:131|
1 |gap:1_lines|
2 [β|num:2|]β|num:2| [❨(ἔτους)❩]ἔτους [τριηράρχημα]τριηράρχημα [ε|num:5|]ε|num:5|
3 διάχωμα |gap:?|
4 φόρον ἵππων |gap:?|
5 βύρσης |gap:?|
6 ❨οἰκονο(μικὸν)❩οἰκονομικὸν β|num:2| ❨(ἔτους)❩ἔτους χωματι[κὸν]χωματικὸν |gap:?|
7 ❨(γίνονται)❩γίνονται ἀργυρίου ιθ|num:19| ❨(τριώβολον)❩|num:3|τριώβολον|num:3|
2 |gap:2|ν ὑποθὲς
3 α|gap:2||gap:5|
4 τῶι ❨ἐχομέ(νωι)❩ἐχομένωι
6 σίτου β|num:2| ❨(ἔτους)❩ἔτους ἰατρικὸν [β|num:2|]β|num:2| |gap:?|
7 φυλακιτικὸν γ|num:3| |gap:?|
8 λειτουργικον γ|num:3||gap:1| |gap:?|
9 ἀνιππίας ιϛ|num:16| 𐅵|num:1/2| η|num:1/8_tick| ❨(γίνονται)❩γίνονται ε|num:5|[α|num:1|]ε|num:5|α|num:1| |gap:?|
10 εἰς τοῦτο μετρεῖ |gap:1||gap:?|
11 ἰατρικὸν β|num:2| , φυλα[κιτικὸν]φυλακιτικὸν |gap:?|
12 ❨(λοιπαὶ)❩λοιπαὶ μϛ|num:46| 𐅵|num:1/2| δ|num:1/4_tick|
13 Ἄδυμος Μακε[δών]Μακεδών |gap:?|
14 β|num:2| ❨(ἔτους)❩ἔτους τριηράρχημ[α]τριηράρχημα |gap:?|
15 διάχωμα |gap:?|
16 βύρσης |gap:?|
17 ❨οἰκονο(μικὸν)❩οἰκονομικὸν β|num:2| ❨(ἔτους)❩ἔτους χωματι[κὸν]χωματικὸν |gap:?|
18 ❨(γίνονται)❩γίνονται ἀργυρίου ιζ|num:17| ❨(ὀβολὸς)❩|num:1|ὀβολὸς|num:1| |gap:?|
13 οὐκ ἐστὶν
14 ὀρφανὸς
15 ἀλλὰ
16 υἱὸς
17-18 Δαιφάν∤του
19 σίτου β|num:2| ❨(ἔτους)❩ἔτους ἰατρικὸν |gap:?|
20 φυλακιτικὸν
21 λειτουργικὸν |gap:?|
22 ἀνιππίας |gap:1||gap:?|
23 α|num:1| ❨(ἔτους)❩ἔτους στεφάνου |gap:?|
24 ἄλλου παρουσίας |gap:?|
25 ἰατρικὸν |gap:?|
26 ❨(γίνονται)❩γίνονται νβ|num:52| γ|num:1/3_tick|
1 |gap:26_lines|
00 ❨(πενταρούρων)❩πενταρούρων μαχίμων
1 |gap:?_lines| γραφήτωσαν
2 εἰς |gap:?| γ(…)γ… γε(…)γε… ❨ἐ(πιστολαὶ)❩ἐπιστολαὶ γ|num:3|
3 ἐάν τινες τῶν
4 τοιούτων πυρὸν
5 μετρῶσιν
5-6 παραλαμβά∤νοντας
6 καὶ
6-7 ∼ἀνθυπο∤λογισαμένους∽ἀνθυπο∤λογησαμένους
8 τὸ γινόμενον φόρετρον
9 ἕως τοῦ μεγάλου
10 ποταμοῦ τὸ λοιπὸν
11 παραμετρῆσαι ∼ὑμῖν∽ἡμῖν
12 ἐπὶ τοῦ ὅρμου
13 ⊢ἄλλη⊣ἄλλη . S-2 οἶμαι σε παρακολουθεῖν
14 διότι ὑπάρχει ἐν τῆι δωρεᾶι
15 χόρτος ἱκανὸς ἀφʼ οὗ ἐὰν
16 ἐν δυνάτωι ἦι ληφθῆναι
17 εἰς τὰς ἐν τῶι νομῶι αβχ⸢ρ⸣αβχρ
18 εἰς ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας σ|num:200| πλεῖον καὶ
18-19 εἰσ∤μετρηθῆναι
19 τὸν
19-20 καθή∤κοντα
20 πυρὸν οὐδʼ ἐὰν ἀ̣ν̣ε̣ί̣η̣ἀνείη
21 ⊢ἄλλη⊣ἄλλη . S-3 ∼εμοῦ∽σοῦ γράψαντος Φιλίππωι
22 τῶι σιτ[ολό]γωισιτολόγωι ἔμετρήσαμεν
22-23 ἐνυ∤π|gap:?|
24 κ(…)κ… τὸ κατα|gap:?|
1 Φίλιππος Πρ̣ω̣τάρχουΠρωτάρχου ❨παρ(αδείσου)❩παραδείσου Πηλ[ου]σίουΠηλουσίου |gap:1|β|num:2|
2 Διοσκουρίδης Ἡλιοδώρ[ου]Ἡλιοδώρου |gap:?||gap:4| κβ|num:22|
3 Ὀννῶφρις Φαυῆτ[ος]Φαυῆτος |gap:?| |gap:1|ας ❨Πηλουσί(ου)❩Πηλουσίου ❨(τριώβολον)❩|num:3|τριώβολον|num:3|
4 Ἁρμᾶις Σοχώτου ❨ἀμ(πελῶνος)❩ἀμπελῶνος Ἀλεξάνδρου ❨Νή(σου)❩Νήσου πδ|num:84| ❨(τετρώβολον)❩|num:4|τετρώβολον|num:4|
5 |gap:2||gap:3|ης Σεμθέως ❨ἀμ(πελῶνος)❩ἀμπελῶνος τοῦ πρότερον ὄντος
6 Πτολεμαίου τοῦ Διονυσοδώρου
6-7 Θεαδελ∤φείας
7 ρνε|num:155|
8 Ἀγή[νωρ?]Ἀγήνωρ Παυσανίου παραδεί̣σ̣ου̣παραδείσου
8-9 Π̣ο̣λ̣υ̣∤δευκείαςΠολυ∤δευκείας
9 ιε|num:15|
10 Βερενίκη Εὐδίκου παραδείσου Εὐη̣μ̣ε̣ρ̣ί̣α̣ς̣Εὐημερίας |gap:?|
11 Ἵππαρχος ⸢Ἱππάρχου⸣Ἱππάρχου 〚❨Ἀλεξάνδρ(ου)❩〛Ἀλεξάνδρου 〚Νήσου〛Νήσου ❨(ἑκατοντάρουρος)❩ἑκατοντάρουρος Ἀλεξά[νδρου]Ἀλεξάνδρου [Νήσου]Νήσου |gap:1|
12 Πύθων ❨(ἑκατοντάρουρος)❩ἑκατοντάρουρος ❨ἀμ(πελῶνος)❩ἀμπελῶνος Θεαδελφείας οα|num:71| ❨(τετρώβολον)❩|num:4|τετρώβολον|num:4|
13 Σακόλιμος Ἀρ̣γ̣α̣ίουἈργαίου ❨ἀμ(πελῶνος)❩ἀμπελῶνος Θεαδελφείας ξ|num:60|
14 Ὀνήτωρ φοινικῶνος Πηλουσίου α|num:1|
15 Ἀλέξανδρος φοινικῶνος Πηλουσίου α|num:1|
16 Θοτορταῖος φοινικῶνος ∼Πηλυσίου∽Πηλουσίου β|num:2|
17 |gap:3| φοινικῶνος Πηλουσίου ❨(τριώβολον)❩|num:3|τριώβολον|num:3|
18 Ἀγάθων φοινικῶνος Πηλουσίου ❨(τριώβολον)❩|num:3|τριώβολον|num:3|
19 Π[ε]τοσῖριςΠετοσῖρις σκυτεὺς φοινικῶνος Πηλουσίου α|num:1|
20 Ἀτρεὺς φοινίκωνος Πηλουσίου α|num:1|
21 |gap:?| φοινίκ[ων]οςφοινίκωνος Πηλουσίου |gap:?|
22 |gap:?_lines|