Sematia

p.petaus.92.xml

TM: 8790HGV: 8790Date: 182 – 187Place: Ptolemais Hormu (Arsinoites)

1 m1 S-1 |gap:?_lines| |gap:?||gap:1||gap:?|
2 Ἀ̣[πύγχις]Ἀπύγχις Ἡρᾶ τ[οῦ]τοῦ [Ἡρᾶ]Ἡρᾶ [❨μη(τρὸς)❩]μητρὸς ❨Ἡρᾶτ(ος)❩Ἡρᾶτος
3 Ἡρᾶς υἱὸς ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Τασεαίπεω(ς)❩Τασεαίπεως
4 Φᾶσις Ἡρᾶ τοῦ Ἡρᾶ ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Ἡρᾶτ̣(ος)❩Ἡρᾶτος
5 [πρὸς]πρὸς [Σωκρ]ᾶνΣωκρᾶν Πααῦς ❨(ὁμοίως)❩ὁμοίως τοῦ Σοκμήνεως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς
6 ∼❨χιριστ(ὴν)❩∽χειριστὴν ❨Θαήσεω(ς)❩Θαήσεως ❨ἐπ(ικαλούμενος)❩ἐπικαλούμενος ❨Σιλβαν(ὸς)❩Σιλβανὸς Κάλλους̣Κάλλους
7 ❨Σύρω(ν)❩Σύρων Ἰσχυρίων Πιτιροῦς
8 Ἀκιᾶρις κηπουρός
9 Φανήσιος ❨Ἑργ(έως)❩Ἑργέως ❨Διοσκ(όρου)❩Διοσκόρου ❨γυμνασιαρχ(ήσας)❩γυμνασιαρχήσας
10 Φᾶσις ⋰υ⋱ἱόςυἱός
11 ❨Ἀπύγχ(ις)❩Ἀπύγχις Διοσκόρου τοῦ ❨Κόμων(ος)❩Κόμωνος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Δημῶτ(ος)❩Δημῶτος
12 Ἰσχυρίων ❨Σαραπίω(νος)❩Σαραπίωνος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Ἴσιτος
13 ❨Ἰσχυρίω(ν)❩Ἰσχυρίων ❨Σαραπίω(νος)❩Σαραπίωνος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Θερμ(ούθεως)❩Θερμούθεως ❨ἐπ(ικαλούμενος)❩ἐπικαλούμενος Ἀκούλας
14 ❨Ἰσχυρίω(ν)❩Ἰσχυρίων ❨(ὁμοίως)❩ὁμοίως τοῦ Σωκράτους
15 ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Τασουχ(ᾶτος)❩Τασουχᾶτος ❨ἐπ(ικαλούμενος)❩ἐπικαλούμενος Πῶς
16 Κλῶλις Φᾶσι
17 Νεσεῦς ⋰υ⋱ἱὸςυἱὸς ❨μη(τροπολίτης)❩μητροπολίτης
18 Σαμβαθίων Διοσκόρου τοῦ ❨Κόμω(νος)❩Κόμωνος
19 ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Δημῶτος
20 Πεβαῦς ∼σιππο⋰ι⋱νοπώλης∽στυππειοπώλης
21 Ἰσχυρίων ⋰υ⋱ἱὸςυἱὸς ❨ἐπ(ικαλούμενος)❩ἐπικαλούμενος Βεῦτι
22 Πεθέως Ἁτρῆτος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Διδύμ(ης)❩Διδύμης ❨ἐπ(ικαλούμενος)❩ἐπικαλούμενος Π[κα]νπ[εσοῦλ]Πκανπεσοῦλ
23 Ἁτρῆς ⋰υ⋱ἱόςυἱός 〚μ⊢η⊣〛μη
24 Κᾶρος Ἡρᾶ ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Σουμή⋰ι⋱τοςΣουμήιτος
25 Πεβαῦς Τούρβωνος Φανοῦβ
26 Διονύσιος Ἑρμίου μητρὸς ❨Σαμβοῦτ(ος)❩Σαμβοῦτος Ὀ[ξο]ῦ̣ς̣Ὀξοῦς
27 Φᾶσις Μάρωνος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Ταθατρ̣ῆτ(ος)❩Ταθατρῆτος
28 Σαβῖνος ❨ἀδελ(φός)❩ἀδελφός |gap:?_lines|
29 |gap:5-6||gap:2| Ἰς|gap:?|
30 |gap:4-5|νος Διοσκό̣ρ̣[ο]υΔιοσκόρου τοῦ ❨Κόμω̣[ν(ος)]❩Κόμωνος ❨[Δημ]ῶ[τ(ος)]❩Δημῶτος
31 Σύρος Σαμβαθίωνος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Ἡρα⋰ί⋱δοςἩραίδος
32 Φαῆσις Ψ̣ίσιΨίσι
33 ∼Ἰσχῖς∽Ἰσχεῖς Ἰσχυρίωνος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Ἴσιτος
34 ∼Αἰκῦ̣σις∽Ἐκῦσις ἀπάτωρ ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Σειετοῦς
35 Μάρων Ἥρωνος τοῦ ❨Μάρων(ος)❩Μάρωνος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Ἰσχυριαίν(ης)❩Ἰσχυριαίνης
36 Φανίας Φιμήνεως τοῦ Φανίου ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Σουμήιτ(ος)❩Σουμήιτος
37 Πτολλᾶς Σαραπᾶ ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ∼Τελουβέστεως∽Τεροβάστεως
38 Ἰσχυρίων ❨Σαραπίω(νος)❩Σαραπίωνος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Σουμή⋰ι⋱τοςΣουμήιτος ❨ἐπ(ικαλούμενος)❩ἐπικαλούμενος Ὦς
39 Φαῆσις ❨ἀδελ(φὸς)❩ἀδελφὸς ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς τῆς αὐτῆς ❨ἐπ(ικαλούμενος)❩ἐπικαλούμενος Κέρσετ
40 Σύρος ❨Ἰσχυρίω(νος)❩Ἰσχυρίωνος τοῦ Πτολίωνος ∼❨επ(τρὸς)❩∽μητρὸς Ἀπλουκᾶ
41 Σασοῦλις ❨ἐπ(ικαλούμενος)❩ἐπικαλούμενος Σοῦτι 𐅵|num:1/2| η|num:1/8_tick|
42 Σανσνεῦς ∼Τ̣[ο]υ̣ανεω∽Τουάμεως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Ἀπολλων(οῦτος)❩Ἀπολλωνοῦτος ❨ἐπ(ικαλούμενος)❩ἐπικαλούμενος Ἀν[α]βῶκἈναβῶκ 𐅵|num:1/2| δ|num:1/4_tick|
43 Διόσκορος Κόμωνος τοῦ ❨Διοσκ(όρου)❩Διοσκόρου ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Τεφερῶτ(ος)❩Τεφερῶτος
44 Σουχάμμων ❨ἀδελ(φὸς)❩ἀδελφὸς ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς τῆς ❨α(ὐτῆς)❩αὐτῆς
45 Σανσνεῦς Ἰσχυρίωνος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Ἀμμωνίας
46 Ἁτρῆς Ἑρμίας ❨ἐπ(ικαλούμενος)❩ἐπικαλούμενος Καλ[α]φ̣[έ]λ̣τ̣Καλαφέλτ
47 Σανσνεῦς Ἀντωνί[ου]Ἀντωνίου [❨μη(τρὸς)❩]μητρὸς [Σ]αραπιάδοςΣαραπιάδος
48 Ἀντῶνις Μάρω[νο]ς̣Μάρωνος ❨μ̣[η(τρὸς)]❩μητρὸς [Ἰσχ]υρια̣ίνηςἸσχυριαίνης
49 Ἰσχυρίων ❨(ὁμοίως)❩ὁμοίως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Ἰσχ[υριαί]ν(ης)❩Ἰσχυριαίνης ❨ἐπ(ικαλούμενος)❩ἐπικαλούμενος Ἀσουβᾶ
50 Ἡρακλᾶς ❨Ἰσχυρίω(νος)❩Ἰσχυρίωνος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Τα̣|gap:6|ο̣ςΤα|gap:6|ος
51 Ἡρακλᾶς ❨Σαραπίω(νος)❩Σαραπίωνος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Τεφ[ε]φῶ[το]ςΤεφεφῶτος
52 ❨χ(ειριστῇ)❩χειριστῇ Ἀφροδᾶς ❨Ψονθνεῦτ(ος)❩Ψονθνεῦτος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Ταποντῶτ(ος)❩Ταποντῶτος
53 ❨Σύ[ρ]ω(ν)❩Σύρων Ἀφ[ρ]ο̣δᾶςἈφροδᾶς Ἀρχιβᾶ τοῦ ❨Πτολεμ(αίου)❩Πτολεμαίου ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Τιῶλις
54 Ἀρχιβᾶς ❨Πτολεμ(αίου)❩Πτολεμαίου τοῦ Ἀρχιβᾶ ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Τασοκμήν(εως)❩Τασοκμήνεως
55 πρὸς Σωκρᾶν ∼χ̣ιριστήν∽χειριστήν
56 ❨ἀφῆ̣λ̣(ιξ)❩ἀφῆλιξ Ἀρᾶς ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Σαραποῦτος
57 Διο|gap:2||gap:2||gap:4||gap:1| ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς |gap:2||gap:1|ο̣διτ(…)|gap:2||gap:1|οδιτ…
58 m2 Ἀπύγχ[ις]Ἀπύγχις |gap:3||gap:3|ο̣ς̣|gap:3||gap:3|ος
59 ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Τ̣α̣πίαςΤαπίας