Sematia

p.petaus.91.xml

TM: 12703HGV: 12703Date: 182 – 187Place: Ptolemais Hormu (Arsinoites)

1 m1 S-1 Νεσ[ε]ῦςΝεσεῦς Πνεφερ[ῶτος]Πνεφερῶτος
2 ❨[μ]ητ(ρὸς)❩μητρὸς Διοδώρας
3 Φ̣[αῆ]σ̣ιςΦαῆσις Ἀ̣ρτε̣[μᾶ]Ἀρτεμᾶ
4 Ἰσχυρᾶς ἀδελφός
5 Φανίας Κολλούθ[ου]Κολλούθου
6 Σανσνεῦς |gap:1|ερα|gap:5||gap:4||gap:?|
7 ❨μητ(ρὸς)❩μητρὸς Τ̣ι̣|gap:1|νερ̣ε̣|gap:?|Τι|gap:1|νερε|gap:?|
8 Ἰσχυρᾶς Κι̣|gap:1|μ̣ων̣[ος]Κι|gap:1|μωνος
9 Πνεφερῶς ⋰υ⋱[ἱ]ό[ς]υἱός
10 Πανοῦπ̣ιςΠανοῦπις ❨ἄλ(λος)❩ἄλλος υ[ἱός]υἱός
11 Ἀπ[ύ]γχ[ι]ςἈπύγχις Ἡρᾶ |gap:?|
12 |gap:1||gap:4||gap:1| ⋰υ⋱ἱ̣όςυἱός |gap:?|
13 Πάσεις |gap:1||gap:1|ου̣ι̣ος|gap:1||gap:1|ουιος |gap:?|
14 Π̣α̣ῆσι̣[ς]Παῆσις |gap:1|ου|gap:4||gap:?|
15 [Π]άσε[ι]ςΠάσεις Σ[ύρ]ουΣύρου ❨μητ(ρὸς)❩μητρὸς ❨Τα[ουῆτ(ος)]❩Ταουῆτος
16 Ἰ̣[σχυρίω]ν̣Ἰσχυρίων ❨Σα[ρ]απ[ί(ωνος)]❩Σαραπίωνος [❨μητ(ρὸς)❩]μητρὸς [❨Ἴσιτ(ος)❩]Ἴσιτος
17 ❨[ἐπικ]αλ(ουμένης)❩ἐπικαλουμένης Τκ[αρία]Τκαρία
18 Τκα|gap:1||gap:1||gap:3|ς ❨ἀ[δ]ελ(φός)❩ἀδελφός
19 Πν̣εφ[ε]ρῶ̣ςΠνεφερῶς |gap:1||gap:?|
20 |gap:2||gap:5|ε|gap:?|
21 |gap:?||gap:1||gap:?|
22 Ἁτρῆς ❨ἐπικαλ(ούμενος)❩ἐπικαλούμενος Να̣ν[ᾶ]Νανᾶ
23 Ὀρσενοῦφις ⋰υ⋱ἱόςυἱός
24 [Σ]αμβαθίωνΣαμβαθίων Διοσκόρ[ο]υΔιοσκόρου
25 ❨ἐπικ(αλούμενος)❩ἐπικαλούμενος Ταμαῖτις
26 Ἀπύγχις ❨ἀδελ(φὸς)❩ἀδελφὸς ❨μητ(ρὸς)❩μητρὸς
27 Δημῶτος
28 Πᾶσι̣ςΠᾶσις Πανήσεως
29 ❨ἐπικαλ(ούμενος)❩ἐπικαλούμενος |gap:2|βερνε
30 Ἰσχυρᾶς Σεραπίωνο[ς]Σεραπίωνος
31 ❨ἐπικ(αλούμενος)❩ἐπικαλούμενος Ὦς
32 Ἐσοῦρις Σαμβαθίω[νος]Σαμβαθίωνος
33 Ἄντακος ⋰υ⋱ἱὸςυἱὸς
34 ❨μητ(ρὸς)❩μητρὸς Ἀκουσαρίο[υ]Ἀκουσαρίου
35 Πένν̣ειςΠέννεις ❨ὀνηλάτ̣(ης)❩ὀνηλάτης
36 [Θ]ε̣ωνᾶςΘεωνᾶς Νεσεῦτος
37 ❨μητ(ρὸς)❩μητρὸς Σουηροῦτος
38 m2 Μ̣ά̣λειςΜάλεις |gap:3||gap:1| ❨μ̣[η]τ(ρὸς)❩μητρὸς ❨Ἰσχυριαί(νης)❩Ἰσχυριαίνης
39 Πεβαῦς |gap:1||gap:2||gap:1|νος ❨μητ(ρὸς)❩μητρὸς Ἐγετοῦς
40 |gap:4|ς Κρονίωνος ❨ἐπικ(αλούμενος)❩ἐπικαλούμενος Ταλα|gap:2|(…)Ταλα|gap:2|…
41 Ἰσχ〚α|gap:1|〛υρᾶςἸσχα|gap:1|υρᾶς Κεφαλᾶς ❨μητ(ρὸς)❩μητρὸς ❨Θερμούθ(εως)❩Θερμούθεως
42 Κεφαλᾶς υἱός
43 Ἁτρῆς Ἡρακλᾶ ❨μητ(ρὸς)❩μητρὸς <Ἀμμωνίας>Ἀμμωνίας
44 Πετε̣ηοῦςΠετεηοῦς ἀδελφός
45 Ἀκιᾶρις ἠπητής
46 Ταριχᾶς υἱός
47 Κᾶρος Παποντῶτος ❨μητ(ρὸς)❩μητρὸς ❨Ταποντ(ῶτος)❩Ταποντῶτος
48 Κλῶρι̣ςΚλῶρις Φάσιτος ❨μητ(ρὸς)❩μητρὸς Ἡρακ[λοῦ]τ̣ο̣ς̣Ἡρακλοῦτος
49 Διονῦσις Ἑρμίου ❨μητ(ρὸς)❩μητρὸς Σαμποῦς ❨ἐπι(καλούμενος)❩ἐπικαλούμενος Ὀ̣ξοῦςὈξοῦς
50 Παῆσις Τουάνεως ❨μητ(ρὸς)❩μητρὸς ❨Ἀπλωνοῦ(τος)❩Ἀπλωνοῦτος
51 Φιλάμμων ἀδελφός
52 ∼Σανσεῦς∽Σανσνεῦς ἄλλος
53 ∼❨ἀγ(τουάριος)❩∽ἀκτουάριος Κρονίων Κουν̣ά̣ρ̣ο̣υ̣Κουνάρου
54 ❨φ̣υ(λακείου)❩φυλακείου Π̣όβρ[ε]ςΠόβρες Κουλᾶτος
55 Ἀπύγχις Πνεφερῶτος ❨μητ(ρὸς)❩μητρὸς <Θαήσεως>Θαήσεως
56 Ε[ἰ]σχεῖςΕἰσχεῖς ∼〚ε〛ἱμαντώπους∽ἱμαντόπους