Sematia

p.petaus.72.xml

TM: 12681HGV: 12681Date: 183 – 186Place: Ptolemais Hormu (Arsinoites)

1 m1 S-1 ❨[πρε]σβ(ύτεροι)❩πρεσβύτεροι m2 Σαραπίων Κεφαλ[ᾶ]Κεφαλᾶ [❨ἐπικαλ(ούμενος)❩]ἐπικαλούμενος [Στρούθειν]Στρούθειν
2 m1 [Ἰσ]χυρίωνἸσχυρίων Ἰσχυρίωνος |gap:1||gap:?|
3 [Ἰσχ]υρίωνἸσχυρίων Νεσεῦτος τοῦ Τ̣ε̣|gap:8||gap:1||gap:3||gap:1|ραςΤε|gap:8||gap:1||gap:3||gap:1|ρας
4 |gap:3||gap:1|α̣νος|gap:3||gap:1|ανος ∼Ἀπύχεως∽Ἀπύγχεως |gap:2||gap:6| ❨ἐπικαλ(ούμενος)❩ἐπικαλούμενος |gap:4||gap:?|
5 |gap:3||gap:1|ος Διοσκόρου τοῦ Κόμω̣νΚόμων [❨μη(τρὸς)❩]μητρὸς ❨Δημῶτ(ος)❩Δημῶτος ❨ἐπ(ικαλούμενος)❩ἐπικαλούμενος Π|gap:1||gap:3|
6 |gap:2|μᾶ[ς]|gap:2|μᾶς Πνεφερῶτος τοῦ Δημ[ητρί]ουΔημητρίου ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Ταπεή[ιτος]Ταπεήιτος
7 [Ἀπύ]γχιςἈπύγχις Ἀπύγχεως τοῦ Ἀπύγχεως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Σοηροῦτος
8 ❨ἐπικαλ(ούμενος)❩ἐπικαλούμενος Τεετάρι[ς]Τεετάρις
9 [Ἀπύ]γχιςἈπύγχις Πνεφερῶτος τοῦ Φιλώτου ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Θαήσεως
10 [Πλουτ]ίωνΠλουτίων Φιλαδέλφου ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Ἰσχυριαίνης ❨ἐπικαλ(ούμενος)❩ἐπικαλούμενος Κέ̣πο̣γ̣ο̣ςΚέπογος
11 [Ἰσχυρί]ω̣ν̣Ἰσχυρίων Ἀμμωνίου τοῦ̣τοῦ [Εὑρή]μονοςΕὑρήμονος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Ἡρακλείας
12 |gap:4||gap:1|ιος Σα[ρ]απίωνο[ς]Σαραπίωνος [τ]ο[ῦ]τοῦ Δ̣ι̣δ̣ύ̣μ̣ο̣υ̣Διδύμου ⸢❨μη(τρὸς)❩⸣μητρὸς ⸢⋰Ἴ⋱σειτος⸣Ἴσειτος ❨ἐ̣π̣(ικαλουμένης)❩ἐπικαλουμένης Τκαρία
13 |gap:4| Ἰσχυρίωνος τοῦ |gap:4| ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς [Τ]αυσίρεωςΤαυσίρεως ❨ἐπ(ικαλουμένης)❩ἐπικαλουμένης Τ̣ι̣α̣κιᾶριςΤιακιᾶρις
14 ❨[ἀρχέφ]ο̣δ(ος)❩ἀρχέφοδος κώμης
15 |gap:5||gap:2| Σ̣α[ν]σ̣ν̣[εῦτος]Σανσνεῦτος τ̣ο̣[ῦ]τοῦ Ἰσχυρίωνος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Ἀρτέμειτος
16 |gap:?||gap:4||gap:2||gap:1|
17 |gap:?||gap:3||gap:5| 〚|gap:3|〛|gap:3| ⸢|gap:2|αλ̣λα⸣|gap:2|αλλα ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Τεφε̣ρῶτοςΤεφερῶτος
18 |gap:?||gap:2|
19 |gap:?|υ̣|gap:?|υ ❨ἐπ(ικαλούμενος)❩ἐπικαλούμενος Σουκα̣τ̣ῶ̣τοςΣουκατῶτος
20 |gap:?|
21 |gap:?|τ̣ος|gap:?|τος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Τεφερῶτος
22 |gap:?||gap:2|
23 [Ὀρσενοῦφις]Ὀρσενοῦφις [Ἁτρείους]Ἁτρείους [❨ἐπικαλ(ούμενος)❩]ἐπικαλούμενος [ὁ] τοῦ Νανᾶ
24 |gap:?||gap:4||gap:?|