Sematia

p.petaus.66.xml

TM: 8821HGV: 8821Date: 185 – 185Place: Ptolemais Hormu (Arsinoites)

1 m1 S-1 Ἀπολλωνίῳ ❨στρα(τηγῷ)❩στρατηγῷ ❨Ἀρσι(νοίτου)❩Ἀρσινοίτου ❨Ἡρακλ(είδου)❩Ἡρακλείδου μερίδος
2 παρὰ Πεταῦτος ❨κωμογρα(μματέως)❩κωμογραμματέως ❨Πτολ(εμαίδος)❩Πτολεμαίδος Ὅρμου .
3 S-2 γραφὴ δημοσίων τῆς β|num:2| ἑξαμήνου
4 ἀναδιδομένη κατὰ τὸ ἔθος τοῦ
5 ἐνεστῶτος κε|num:25| ❨(ἔτους)❩ἔτους Μάρκου Αὐρηλίου
6 Κομμόδου Ἀντωνείνου Σεβαστοῦ
7 Εὐσεβοῦς . S-3 ἔστι δέ ·
8 S-4 πρεσβύτεροι
9 Ἀειῶν Ἰσχυρίωνος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ∼Σεμπους∽Σαμβοῦτος
10 ❨ἐπικαλ(ούμενος)❩ἐπικαλούμενος Τερῖπις ❨ἔχω(ν)❩ἔχων πόρον ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν χ|num:600|
11 Σαμβαθίων Πνεφερῶτος ❨ἐπ(ικαλούμενος)❩ἐπικαλούμενος Ἀρήεις ❨ὁ(μοίως)❩ὁμοίως ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν χ|num:600|
12 Πουᾶρις Ἰσχυρίωνος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Ἰσχυριαίνης ❨ὁ(μοίως)❩ὁμοίως ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν φ|num:500|
13 Σιτωοῦς Ἡρακλᾶ ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Ἡρακλοῦτος ❨ὁ(μοίως)❩ὁμοίως ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν ψ|num:700|
14 Ἀπύγχις Ἀπύγχεως ❨ἐπ(ικαλούμενος)❩ἐπικαλούμενος Τεετάρις ❨ὁ(μοίως)❩ὁμοίως ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν χ|num:600|
15 Πιτηροῦς Ἠλε̣ῖἨλεῖ ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Ἀρτέμειτος ❨ὁ(μοίως)❩ὁμοίως ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν χ|num:600|
16 Φάσεις μητρὸς Ταύρεως ❨ἐπ(ικαλούμενος)❩ἐπικαλούμενος ❨τέκτω(ν)❩τέκτων ❨ὁ(μοίως)❩ὁμοίως ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν χ|num:600|
17 Φάσεις Ἁτρῆτος μητρὸς ❨Σουμήειτο(ς)❩Σουμήειτος ❨ὁ(μοίως)❩ὁμοίως ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν χ|num:600|
18 Ἰσχυρίων Ἀθᾶτος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Θερμούθεω(ς)❩Θερμούθεως ❨ὁ(μοίως)❩ὁμοίως ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν ψ|num:700|
19 Ἰσχυρίων Ἀμμωνίου ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Ἡρακλείας ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν χ|num:600|
20 ἀρχέφοδοι κώμης
21 m2 Πέννεις Ἰσχυρίωνος ❨μητ(ρὸς)❩μητρὸς ❨Ἡρακλ[ο]ῦτο(ς)❩Ἡρακλοῦτος
22 m1 ❨ἀρχιφύλ(αξ)❩ἀρχιφύλαξ m2 Βάσσος Ἀντωνίου
23 m1 ❨νυκτοφύλ(αξ)❩νυκτοφύλαξ m2 Φάσεις Ἰσχυρίωνος ❨μητ(ρὸς)❩μητρὸς ❨Θεναπύγχεω(ς)❩Θεναπύγχεως
24 m1 ❨φύλ(ακες)❩φύλακες ὁμοίως
25 Ἁρπαῆσις Ἰσχεῖτος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Ἰσχυριαίνης ❨ὁ(μοίως)❩ὁμοίως ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν σ|num:200|
26 Ἡρακλᾶς Πεσούρεως μη[τ]ρὸςμητρὸς Ταβρέσεως ❨ὁ(μοίως)❩ὁμοίως ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν σ|num:200|
27 Ὀννῶφρις Ἀφροδᾶτος [μη]τρὸςμητρὸς Ι̣|gap:1||gap:2||gap:1|[ο]υΙ|gap:1||gap:2||gap:1|ου ❨ὁ(μοίως)❩ὁμοίως ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν σ|num:200|
28 Πουᾶρις Πουάρεως ❨ἀρτοκ(όπος)❩ἀρτοκόπος ❨ὁ(μοίως)❩ὁμοίως ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν σ|num:200|
29 Σουχάμμων Κόμωνος ❨ὁ(μοίως)❩ὁμοίως ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν σ|num:200|
30 Ἥρων Δείου ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Σεγάθιος ❨ὁ(μοίως)❩ὁμοίως ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν σ|num:200|
31 Δεῖος Δείου ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Ἰσχυριαίνης ❨ὁ(μοίως)❩ὁμοίως ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν σ|num:200|
32 Παγκρᾶς Σαμβᾶ ❨ὁ(μοίως)❩ὁμοίως ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν σ|num:200|
33 Ὀρσενοῦφις Παθύνεως ❨ὁ(μοίως)❩ὁμοίως ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν σ|num:200|
34 ❨(ἔτους)❩ἔτους κε|num:25| Μάρκου Αὐρηλίου Κομμόδου
35 ❨Ἀντω(νείνου)❩Ἀντωνείνου Σεβαστοῦ Εὐσεβοῦς Φαμενώθ .