Sematia

p.petaus.64.xml

TM: 8784HGV: 8784Date: – 185Place: Syron Kome (Arsinoites)

1 m1 S-1 [Σύρ]ω̣ν̣Σύρων κ̣ώ̣[μης]κώμης ❨πράκτ(ορες)❩πράκτορες ∼δημοσε̣ίας∽δημοσίας
2 Πειῶν Ἀπολλωνίου ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Θερμούθεως
3 Π[α]αῦςΠααῦς Σοκμᾶτος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Ἡρᾶτος
4 Πτολεμα[ῖο]ςΠτολεμαῖος ❨Σωκράτ(ους)❩Σωκράτους τοῦ Φιλαδέλφου ❨ἐπ(ικαλούμενος)❩ἐπικαλούμενος ❨Σέλ(πις)❩Σέλπις
5 Ψονθνεῦς ❨Πααῦτ(ος)❩Πααῦτος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Τασωούκιος ❨[ἐ]π(ικαλούμενος)❩ἐπικαλούμενος Τσεμῖτ
6 Πααῦς Κα[μ]ματάιςΚαμματάις
7 Παθῦνις Βελεκέννιος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Θερμο[ύ]θ(εως)❩Θερμούθεως
8 ὁμοίως [κα]τοικίαςκατοικίας
9 Κολλοῦθ[ος]Κολλοῦθος [Ἡρᾶ]Ἡρᾶ ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Ἡρα|gap:4||gap:1| Φῆλ[ιξ]Φῆλιξ
10 Πτολίων [Ἀπύγχ]εωςἈπύγχεως [❨μη(τρὸς)❩]μητρὸς [Τασ]εῦ[τος]Τασεῦτος
11 Μιῦσις [❨Μού⋰ι⋱τ(ος)❩]Μούιτος ❨[ἐπ]ικα̣[λ(ούμενος)]❩ἐπικαλούμενος [Κάτς]Κάτς
12 Ἀπύγχι[ς]Ἀπύγχις ❨[Παθύ]νεω(ς)❩Παθύνεως ❨μ[η(τρὸς)]❩μητρὸς |gap:3||gap:1|ου|gap:3| [Κ]αλατιῶτ[ς]Καλατιῶτς
13 ὁμοίως ❨ἀρ[γ(υρικῶν)]❩ἀργυρικῶν
14 Παπίων Ποτάμωνος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Τασουχαρίου
15 Πτολλᾶ[ς]Πτολλᾶς Πτολεμαίου Καλαουάκις
16 Τύραννος Παθύνεως̣Παθύνεως
17 Π[ο]τάμωνΠοτάμων Ἰο[υ]λίουἸουλίου ⋰ἰ⋱ατρόςἰατρός
18 Πτολίων Σοκμᾶ ❨ἐπ(ικαλούμενος)❩ἐπικαλούμενος Ἀνσᾶς
19 Πααῦς ❨Ἀπύγχ(εως)❩Ἀπύγχεως ❨[ἐ]π̣(ικαλούμενος)❩ἐπικαλούμενος Ἀλῆλ
20 Ποτάμων ❨Π[αθύνε]ω(ς)❩Παθύνεως Κανε̣ῖβιςΚανεῖβις κα|gap:1||gap:2|ω̣ρη|gap:1|σ̣τικα|gap:1||gap:2|ωρη|gap:1|στι
21 [Μ]αρρῆςΜαρρῆς Π[ααῦτος]Πααῦτος ⋰υ⋱ἱὸςυἱὸς Πλάτω[νος]Πλάτωνος
22 Ν[ε]ῖλοςΝεῖλος Ἁτρ[είους]Ἁτρείους ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Θαήσεως
23 〚[Σω]κ̣ρᾶς〛Σωκρᾶς 〚|gap:4|η̣τιος〛|gap:4|ητιος 〚❨μη(τρὸς)❩〛μητρὸς 〚Ἐσερέμπεως〛Ἐσερέμπεως
24 [Σ]ω̣κ̣ράτη[ς]Σωκράτης [Πτολεμαί]ουΠτολεμαίου τοῦ Νεσεῦτος