Sematia

p.petaus.63.xml

TM: 8777HGV: 8777Date: – 185Place: Arsinoites

1 m1 S-1 Πτολεμαίδος [Ὅρμου]Ὅρμου ❨[δη](μοσίας)❩δημοσίας
2 Πτολλᾶς Πτολλ[ᾶ]Πτολλᾶ [τοῦ]τοῦ ❨[Ἰσχ]υ̣ρ̣[ίων]ο̣(ς)❩Ἰσχυρίωνος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Ἡρα⋰ί⋱δοςἩραίδος
3 Ἥρων Ἰσχυρίωνος ❨[μ]η̣(τρὸς)❩μητρὸς [Σαμ]βοῦ[το]ςΣαμβοῦτος
4 Ἰσχυρίων ηρωνος τοῦ Φιλάμμωνος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Ἡρακλοῦτο(ς)❩Ἡρακλοῦτος
5 Ἀφροδᾶς Θέωνος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Σουμήιτος
6 Ἥρων Ἥρωνος τοῦ [Ἰσ]χυρίωνοςἸσχυρίωνος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Ἰουλιᾶτος
7 Ἀσκλᾶς 〚|gap:2||gap:1||gap:1|〛|gap:2||gap:1||gap:1| ἀπάτωρ ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Σαραπιάδος
8 Πνεφερῶς Θέωνος μητρὸς Σεειε̣ι̣τοῦςΣεειειτοῦς
9 Ἑρμᾶς Ἥρωνος μητρὸς Βεροῦτος
10 ❨κατοικί(ας)❩κατοικίας [ὁμ]οίωςὁμοίως
11 Ἰσχυρίων Αὐ[ρ]ηλίο[υ]Αὐρηλίου ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Τασουχ|gap:3| ❨[ἐ]π̣(ικαλούμενος)❩ἐπικαλούμενος Πῶς
12 Παμοῦνις ἀπάτω[ρ]ἀπάτωρ |gap:?|
13 Σύρω[ν]Σύρων [κώ]μ̣[ης]κώμης ❨δη(μοσίας)❩δημοσίας
14 ∼Π〚ιων〛τολλίων∽Πτολλίων Ἀπολ[λ]ων[ί]ουἈπολλωνίου ❨μητρὸ(ς)❩μητρὸς Θερ̣μ̣[ούθεως]Θερμούθεως
15 Πτολεμαῖο[ς]Πτολεμαῖος ❨Σ̣ω̣κρ(άτους)❩Σωκράτους τοῦ ❨Φιλαδέλ(φου)❩Φιλαδέλφου Σ̣έ̣λ[πι]ς̣Σέλπις
16 Πααῦς Σοκμ[ᾶ]Σοκμᾶ μητρὸς Ἡρᾶτος
17 Ψομθνε[ῦς]Ψομθνεῦς ❨[Π]ααῦτο(ς)❩Πααῦτος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Τασώκι̣ο̣ς̣Τασώκιος
18 ❨ἐ̣π̣(ικαλούμενος)❩ἐπικαλούμενος Θεμεῖτις
19 Ποτάμων Παθύνεως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Θερ(μούθεως)❩Θερμούθεως |gap:1||gap:3|λ̣ος|gap:1||gap:3|λος
20 Σοκμᾶς Ψομθνέως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Σαμβοῦτος
21 [ὁ] [το]ῦ̣τοῦ Καμματάει
22 ❨Ἀ̣π̣ύ̣γ̣χ̣(ις)❩Ἀπύγχις |gap:4||gap:2| ❨Π̣α̣θ(ύνεως)❩Παθύνεως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Σαμβοῦτος
23 |gap:4||gap:4|
24 ❨κ(ατ)οι(κίας)❩κατοικίας ὁμο[ίως]ὁμοίως
25 Κολλ[οῦθος]Κολλοῦθος |gap:?|
26 |gap:?|
27 |gap:?|
28 |gap:?|
29 ❨Κερκ(εσούχων)❩Κερκεσούχων Ὄρο̣υ̣ς̣Ὄρους ❨δη(μοσίας)❩δημοσίας