Sematia

p.petaus.59.xml

TM: 8760HGV: 8760Date: – Place:

1 m1 S-1 Ἀπολλωνίῳ ❨στρ(ατηγῷ)❩στρατηγῷ ❨Ἀρσι(νοίτου)❩Ἀρσινοίτου ❨Ἡρακλ(είδου)❩Ἡρακλείδου ❨μερίδ(ος)❩μερίδος
2 παρὰ ❨Πεταῦτ(ος)❩Πεταῦτος ❨κωμογρ(αμματέως)❩κωμογραμματέως ❨Πτολ(εμαίδος)❩Πτολεμαίδος ❨Ὅρμ(ου)❩Ὅρμου καὶ ❨ἄλλ(ων)❩ἄλλων ❨κωμ(ῶν)❩κωμῶν .
3 S-2 αἰτούμενος ὑπὸ σοῦ ὀνόματα εἰς
4 κλῆρον ❨σιτολ(ογίας)❩σιτολογίας τοῦ ἐνεστῶτος κε|num:25| ❨(ἔτους)❩ἔτους Μάρκου
5 Αὐρηλίου Κομμόδου Ἀντωνείνου
6 Σεβαστοῦ Εὐσεβοῦς ∼δίδωμει∽δίδωμι τοὺς
7 ❨ὑπογεγρ(αμμένους)❩ὑπογεγραμμένους ὄντας εὐπόρους καὶ ἐπιτηδείους
8 γνώμῃ καὶ κινδύνῳ πάντων τῶν
9 ἀπὸ τῶν κωμῶν τῶν καὶ ∼ἐγγυομένων∽ἐγγυωμένων
10 αὐτοὺς κατὰ τὸ ἔθος πεμφθησομένους
11 εἰς κλῆρον τῷ ❨κρ(ατίστῳ)❩κρατίστῳ ❨ἐπιστρ(ατήγῳ)❩ἐπιστρατήγῳ . S-3 ἔστι δέ ·
12 S-4 ❨Πτολ(εμαίδος)❩Πτολεμαίδος Ὅρμου
13 Ἀπύγχις ❨Πνεφερῶτ(ος)❩Πνεφερῶτος τοῦ ❨Φιλώτ(ου)❩Φιλώτου ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Θαήσεω(ς)❩Θαήσεως ἔχων πόρον ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν ω|num:800|
14 Νεπωτιανὸς καὶ ❨Δίδυμ(ος)❩Δίδυμος ❨Ἰσχυρίω(νος)❩Ἰσχυρίωνος ❨ὁ(μοίως)❩ὁμοίως ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν ψ|num:700|
15 Ἰσχυρίων ❨Ἁρφαήσεω(ς)❩Ἁρφαήσεως τοῦ ❨Ἁρφαήσεω(ς)❩Ἁρφαήσεως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς
16 Ἰσχυριαίνης ❨ὁ(μοίως)❩ὁμοίως ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν ψ|num:700|
17 Ἰσχυρίων ❨(ὁμοίως)❩ὁμοίως τοῦ Γα⋰ί⋱ωνοςΓαίωνος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Ἡρᾶτ(ος)❩Ἡρᾶτος ❨ὁ(μοίως)❩ὁμοίως ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν ω|num:800|
18 Ἰσχυρίων καὶ Ἀρτεμᾶς Σαβείνου τοῦ Ἀφροδισίου
19 ❨ὁ(μοίως)❩ὁμοίως ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν ψ|num:700|
20 Πλουτίων ❨Φιλαδέλ(φου)❩Φιλαδέλφου τοῦ ❨Σωκράτ(ους)❩Σωκράτους ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Ἰσχυριαίν(ης)❩Ἰσχυριαίνης
21 ❨ὁ(μοίως)❩ὁμοίως ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν ψ|num:700|
22 ❨Νεμεσίω(ν)❩Νεμεσίων ❨(ὁμοίως)❩ὁμοίως τοῦ ❨Νεμεσίω(νος)❩Νεμεσίωνος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Σουμή⋰ι⋱τοςΣουμήιτος ❨ὁ(μοίως)❩ὁμοίως ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν ω|num:800|
23 Ἰσχυρίων ❨Διδύμ(ου)❩Διδύμου τοῦ ❨Ἰσχυρίω(νος)❩Ἰσχυρίωνος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Διδύμ(ης)❩Διδύμης ❨ὁ(μοίως)❩ὁμοίως ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν ψ|num:700|
24 Πεεβαῦς Ἁτρείους τοῦ ❨Ὀνν(ώφρεως)❩Ὀννώφρεως ❨ἐπικ(αλούμενος)❩ἐπικαλούμενος Τακαπάεις ❨ὁ(μοίως)❩ὁμοίως ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν ω|num:800|
25 Κόμων Πανκράτους τοῦ Κόμωνος ❨ὁ(μοίως)❩ὁμοίως ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν ψ|num:700|
27 Φανῆσις Σωκράτους τοῦ ❨Σωκράτ(ους)❩Σωκράτους ❨ὁ(μοίως)❩ὁμοίως ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν ω|num:800|
28 ❨Ἀπύγχ(ις)❩Ἀπύγχις Ἁτρείους τοῦ ❨Φολήμ(εως)❩Φολήμεως ❨ὁ(μοίως)❩ὁμοίως ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν ψ|num:700|
29 Ἀσκλᾶς ❨ἀπάτ(ωρ)❩ἀπάτωρ ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Σαραπιάδ(ος)❩Σαραπιάδος ❨ὁ(μοίως)❩ὁμοίως ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν ω|num:800|
30 ❨Γρόνθ(ος)❩Γρόνθος ❨Θέω(νος)❩Θέωνος τοῦ Ἀφροδισίου ❨ὁ(μοίως)❩ὁμοίως ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν ψ|num:700|
31 ❨Ἀπύγχ(ις)❩Ἀπύγχις ❨πρεσβ(ύτερος)❩πρεσβύτερος Ἀβίλλου τοῦ ❨Ἀπύγ(χεως)❩Ἀπύγχεως ❨ὁ(μοίως)❩ὁμοίως ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν ω|num:800|
32 Νεσεῦς ❨Γερμ(ανοῦ)❩Γερμανοῦ τοῦ ❨Ἰσχυρίω(νος)❩Ἰσχυρίωνος ❨ὁ(μοίως)❩ὁμοίως ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν ψ|num:700|
33 Δημᾶς ❨Πνεφ(ερῶτος)❩Πνεφερῶτος τοῦ ❨Δημητ(ρίου)❩Δημητρίου ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Ταπούειτ(ος)❩Ταπούειτος ❨ὁ(μοίως)❩ὁμοίως <❨(δραχμῶν)❩>δραχμῶν ω|num:800|
34 Σανσνεῦς Ἥρωνος τοῦ Ἡρακλέου ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς
35 ❨Σοηροῦτ(ος)❩Σοηροῦτος ❨ὁ(μοίως)❩ὁμοίως ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν ψ|num:700|
36 Ἥρων ❨(ὁμοίως)❩ὁμοίως τοῦ ❨Τεσενούφ(εως)❩Τεσενούφεως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Ἰσχ(υριαίνης)❩Ἰσχυριαίνης ❨ὁ(μοίως)❩ὁμοίως ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν ψ|num:700|
37 ❨Φιλάμμ(ων)❩Φιλάμμων ❨Νεσεῦτ(ος)❩Νεσεῦτος τοῦ ❨Τεσενούφ(εως)❩Τεσενούφεως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Σαραπ(ιάδος)❩Σαραπιάδος ❨ὁ(μοίως)❩ὁμοίως ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν ω|num:800|
38 Σύρων κώμης ὁμο[ί]ωςὁμοίως
39 Πααῦς ❨Παθ(ύνεως)❩Παθύνεως ❨ἐπ(ικαλούμενος)❩ἐπικαλούμενος Τακάθις ❨ὁ(μοίως)❩ὁμοίως ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν ω|num:800|
40 ❨Πτολίω(ν)❩Πτολίων ❨Ἀπύγ(χεως)❩Ἀπύγχεως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Ταεῦτ(ος)❩Ταεῦτος ❨ὁ(μοίως)❩ὁμοίως ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν ψ|num:700|
41 ❨Παθ(ῦνις)❩Παθῦνις ❨(ὁμοίως)❩ὁμοίως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Σοήρεω(ς)❩Σοήρεως ❨ἐπ(ικαλούμενος)❩ἐπικαλούμενος ⋰υ⋱ἱὸςυἱὸς Πλῆνις ❨ὁ(μοίως)❩ὁμοίως ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν ψ|num:700|
42 ❨Παθ(ῦνις)❩Παθῦνις ❨Ὀρσεν(ούφεως)❩Ὀρσενούφεως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Τασοκμήνεως ❨ὁ(μοίως)❩ὁμοίως ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν ω|num:800|
43 ❨Ἀπύγ(χις)❩Ἀπύγχις ❨Παθ(ύνεως)❩Παθύνεως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Σαμποῦτ(ος)❩Σαμποῦτος ❨ὁ(μοίως)❩ὁμοίως ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν ψ|num:700|
44 ❨Παθ(ῦνις)❩Παθῦνις ❨Πααῦτ(ος)❩Πααῦτος <μητρὸς>μητρὸς Ταλαντοῦτος ❨ὁ(μοίως)❩ὁμοίως ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν ψ|num:700|
45 Πτολλίων Σαμβᾶ ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Θερμούθ(εως)❩Θερμούθεως ❨ὁ(μοίως)❩ὁμοίως ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν ω|num:800|
46 ❨Ἀπύγχ(ις)❩Ἀπύγχις ❨Ψονθ(νεῦτος)❩Ψονθνεῦτος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Θαήσεω(ς)❩Θαήσεως ❨ὁ(μοίως)❩ὁμοίως ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν ψ|num:700|
47 ❨Ἀπύγ(χις)❩Ἀπύγχις ❨Παθ(ύνεως)❩Παθύνεως ❨ἐπικ(αλούμενος)❩ἐπικαλούμενος ⋰υ⋱ἱὸςυἱὸς ❨Μούιτ(ος)❩Μούιτος ❨ὁ(μοίως)❩ὁμοίως ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν ω|num:800|
48 ❨Ἀπύγχ(ις)❩Ἀπύγχις ❨Πααῦτ(ος)❩Πααῦτος ❨ἐπ(ικαλουμένου)❩ἐπικαλουμένου Υιοστῖνος ❨ὁ(μοίως)❩ὁμοίως ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν ψ|num:700|
49 Σοκμᾶς ❨Παθ(ύνεως)❩Παθύνεως τοῦ ❨Σοκμήτ(ιος)❩Σοκμήτιος ❨ἐπ(ικαλούμενος)❩ἐπικαλούμενος Κοῦβι ❨ὁ(μοίως)❩ὁμοίως ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν ω|num:800|
50 Σοκμᾶς Σοκμῆτις ❨ἐπ(ικαλούμενος)❩ἐπικαλούμενος Καμῆτις ❨ὁ(μοίως)❩ὁμοίως ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν ψ|num:700|
51 Πεεβαῦς ❨Παθ(ύνεως)❩Παθύνεως ❨ἐπ(ικαλουμένου)❩ἐπικαλουμένου Κουῖτις ❨ὁ(μοίως)❩ὁμοίως ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν ψ|num:700|
52 Ἁρμιῦσις ❨Ἀπύγ(χεως)❩Ἀπύγχεως ❨ἐπ(ικαλούμενος)❩ἐπικαλούμενος Κάθις ❨ὁ(μοίως)❩ὁμοίως ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν ω|num:800|
53 ❨Ψονθ(νεῦς)❩Ψονθνεῦς ❨Ἀπύγ(χεως)❩Ἀπύγχεως ❨ἐπ(ικαλούμενος)❩ἐπικαλούμενος Κές ❨ὁ(μοίως)❩ὁμοίως ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν ψ|num:700|
54 Πααῦς Πτολλᾶ ❨ἐπ(ικαλούμενος)❩ἐπικαλούμενος Σασεεῖ ❨ὁ(μοίως)❩ὁμοίως ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν ω|num:800|
55 Πανκρᾶς ❨Σωκράτ(ους)❩Σωκράτους ❨ἐπ(ικαλουμένου)❩ἐπικαλουμένου Πααῖπις ❨ὁ(μοίως)❩ὁμοίως ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν ψ|num:700|
56 ❨Ἀπύγχ(ις)❩Ἀπύγχις ❨Ψονθ(νεῦτος)❩Ψονθνεῦτος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Τεφορσάιτ(ος)❩Τεφορσάιτος ❨ὁ(μοίως)❩ὁμοίως ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν ψ|num:700|
57 ❨Παθ(ῦνις)❩Παθῦνις Τιγαμετᾶ ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Θερμούθ(εως)❩Θερμούθεως ❨ὁ(μοίως)❩ὁμοίως ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν ω|num:800|
58 Πετσοραῖπις Σοκμᾶ ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Σοή(ρεως)❩Σοήρεως ❨ὁ(μοίως)❩ὁμοίως ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν ω|num:800|
59 Σοκμᾶς ❨νεώ(τερος)❩νεώτερος ❨Ψονθ(νεῦτος)❩Ψονθνεῦτος Σιλλόνις ❨ὁ(μοίως)❩ὁμοίως ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν ψ|num:700|
60 ❨Πετεσοῦχ(ος)❩Πετεσοῦχος ❨Πααῦτ(ος)❩Πααῦτος ❨ἐπ(ικαλούμενος)❩ἐπικαλούμενος Κοννᾶ ❨ὁ(μοίως)❩ὁμοίως ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν ω|num:800|
61 Σωκράτης ❨Παμούν(εως)❩Παμούνεως ❨ἐπ(ικαλούμενος)❩ἐπικαλούμενος τοῦ ❨Διοσκ(όρου)❩Διοσκόρου ❨ὁ(μοίως)❩ὁμοίως ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν ψ|num:700|
62 Πααῦς ❨Ψονθ(νεῦτος)❩Ψονθνεῦτος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Σαμβοῦτ(ος)❩Σαμβοῦτος τοῦ
63 Καμματάις ❨ὁ(μοίως)❩ὁμοίως ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν ω|num:800|
64 Πααῦς ❨(ὁμοίως)❩ὁμοίως ❨ἐπ(ικαλούμενος)❩ἐπικαλούμενος Νίκου ❨ὁ(μοίως)❩ὁμοίως ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν ψ|num:700|
65 Σοκμᾶς ❨Ποτάμ(ωνος)❩Ποτάμωνος τοῦ ❨Παθ(ύνεως)❩Παθύνεως ❨ὁ(μοίως)❩ὁμοίως ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν ω|num:800|
66 ❨Ποτάμ(ων)❩Ποτάμων ❨Παθ(ύνεως)❩Παθύνεως ❨ἐπ(ικαλουμένου)❩ἐπικαλουμένου Σαντᾶς ❨ὁ(μοίως)❩ὁμοίως ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν ψ|num:700|
67 ❨Ψονθ(νεῦς)❩Ψονθνεῦς ❨Παθ(ύνεως)❩Παθύνεως ❨ἐπ(ικαλούμενος)❩ἐπικαλούμενος Ἀμοννήους ❨ὁ(μοίως)❩ὁμοίως ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν ω|num:800|
68 ❨Σουχάμμ(ων)❩Σουχάμμων ❨Ψονθ(νεῦτος)❩Ψονθνεῦτος ❨ἐπ(ικαλουμένου)❩ἐπικαλουμένου ❨Πικῶ(β)❩Πικῶβ ❨ὁ(μοίως)❩ὁμοίως ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν ψ|num:700|
69 Ποτάμων ❨ἀπάτ(ωρ)❩ἀπάτωρ ❨ἐπ(ικαλούμενος)❩ἐπικαλούμενος Κοῦτις ❨ὁ(μοίως)❩ὁμοίως ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν ω|num:800|
70 Ἀγαθὸς ❨Δαίμ(ων)❩Δαίμων Δείου ❨ἐπ(ικαλουμένου)❩ἐπικαλουμένου Σασεεῖ ❨ὁ(μοίως)❩ὁμοίως ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν ψ|num:700|
71 ❨Παπίω(ν)❩Παπίων ❨Ποτάμ(ωνος)❩Ποτάμωνος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Τασουχαρίου ❨ὁ(μοίως)❩ὁμοίως ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν ω|num:800|
72 ❨Πτολλ(ᾶς)❩Πτολλᾶς ❨Πααῦτ(ος)❩Πααῦτος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Ταμήνεω(ς)❩Ταμήνεως ❨ἐπ(ικαλούμενος)❩ἐπικαλούμενος
72-73 Καλα∤ουάκις
73 ❨ὁ(μοίως)❩ὁμοίως ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν ψ|num:700|
74 ❨Παθ(ῦνις)❩Παθῦνις ❨Πααῦτ(ος)❩Πααῦτος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Τισίρεω(ς)❩Τισίρεως ❨ὁ(μοίως)❩ὁμοίως ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν ω|num:800|
75 ❨Κερκ(εσούχων)❩Κερκεσούχων Ὄρους ὁμοίως
76 Ἁρπιᾶς Ὥρου ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Ταμισθιᾶτ(ος)❩Ταμισθιᾶτος ❨ὁ(μοίως)❩ὁμοίως ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν ψ|num:700|
77 Πετσοραῖπις ❨Ψονθ(νεῦτος)❩Ψονθνεῦτος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Τα⋰ύ⋱ρεωςΤαύρεως
78 ❨ἐπ(ικαλούμενος)❩ἐπικαλούμενος Σαλάκες ❨ὁ(μοίως)❩ὁμοίως ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν ω|num:800|
79 Ἁρφαῆσις ❨Ἁρμιύσεω(ς)❩Ἁρμιύσεως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς
79-80 Ταμασά⋰ι⋱∤τοςΤαμασάι∤τος
80 ❨ὁ(μοίως)❩ὁμοίως ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν ψ|num:700|
81 Πνεφερῶς ❨Ἀμονν(ῆτος)❩Ἀμοννῆτος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Ταμαρρείους
82 ❨ὁ(μοίως)❩ὁμοίως ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν ω|num:800|
83 ❨Πετεσοῦχ(ος)❩Πετεσοῦχος ❨Ὀρσενούφ(εως)❩Ὀρσενούφεως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Ταύρεω(ς)❩Ταύρεως ❨ὁ(μοίως)❩ὁμοίως ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν ψ|num:700|
84 Ὀρσενοῦφις ❨Πετεσούχ(ου)❩Πετεσούχου ❨ἐπ(ικαλούμενος)❩ἐπικαλούμενος Τρῶ ❨ὁ(μοίως)❩ὁμοίως ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν ω|num:800|
85 Ὧρος ❨Ὀννώ(φρεως)❩Ὀννώφρεως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Τανεσεῦτ(ος)❩Τανεσεῦτος ❨ὁ(μοίως)❩ὁμοίως ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν ψ|num:700|
86 ❨Πετεαρψεν(ῆσις)❩Πετεαρψενῆσις ❨Ἀμονν(ῆτος)❩Ἀμοννῆτος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Ταύρεω(ς)❩Ταύρεως ❨ὁ(μοίως)❩ὁμοίως ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν ω|num:800|
87 Στοτοῆτις ❨Φανήσεω(ς)❩Φανήσεως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Τεεναῦτ(ος)❩Τεεναῦτος ❨ὁ(μοίως)❩ὁμοίως ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν ψ|num:700|
88 Καλαθιῶτις Ὥρου ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Τααίπεω(ς)❩Τααίπεως ❨ὁ(μοίως)❩ὁμοίως ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν ω|num:800|
89 Πατῆμις ❨Μιύσεω(ς)❩Μιύσεως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Τεφερῶτ(ος)❩Τεφερῶτος ❨ὁ(μοίως)❩ὁμοίως ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν ψ|num:700|
90 Ὧρος ❨Ὀννώ(φρεως)❩Ὀννώφρεως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Ταύρεω(ς)❩Ταύρεως ❨ἐπ(ικαλούμενος)❩ἐπικαλούμενος
90-91 Θιουτε∤φθεῖ
91 ❨ὁ(μοίως)❩ὁμοίως ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν ω|num:800|
92 ❨(ἔτους)❩ἔτους κε|num:25| Μάρκου Αὐρηλίου Κομμόδου
93 Ἀντωνείνου Σεβαστοῦ Τῦβι ⊢ιθ⊣|num:19|ιθ|num:19|